Menu
FOTO: Wikimedia

Facebook-gruppe mot skip i opplag

En nabogruppe på Facebook, som kaller seg «Opplag Fosen – nei takk!», gir nå klar beskjed om hva de mener om skip i opplag på Fosen.

Av Egil M Solberg | 04.05.2020 09:48:59

Opplag: Karmsund Havn IKS har mottatt flere henvendelser fra rederier som vil legge skip i opplag, skriver Haugesunds avis.

På Fosen reagerer naboene til den gamle opplagsplassen på at det kan gå mot en ny sommer med store, støyende skip.

En nabogruppe på Facebook, som kaller seg «Opplag Fosen – nei takk!», gir nå klar beskjed om hva de mener om saken, skriver avisa.

På gruppens side skriver de følgende

Jektevika på Fosen har i mange år tidvis vært benyttet som opplagsområde for Karmsund havn.

Opplagsvirksomhet fremstilles som en viktig del av den maritime klyngen på Haugalandet, men realitetene er etter vår oppfatning at virksomheten har meget begrenset betydning i forbindelse med arbeidsplasser (om noen..).

Det er vesentlige ulemper med dette for grunneiere, andre brukere av områdene på sjø og land samt dyreliv i hav og områdene rundt.

Støy, lys og visuell forurensning sammen med dokumentert forurensning på havbunn er noe av det vi blir påført fordi Karmsund havn skal tjene seg noen kroner.

De senere år har vist at Karmsund Havn ikke er etterrettelige i hvordan de opptrer, blant annet la de ca 2010 MS Bonny i opplag utenfor godkjent opplagsområde, uten å erkjenne feil eller beklage da Kystverket gav klager 100 % medhold.

Videre la de fartøy i opplag våren 2017 uten at landstrøm var tilgjengelig for skipene med døgnkontinuerlig støy som resultat.

Denne gruppen er primært opprettet for å delen informasjon og meninger om «opplagsproblematikk» og med et overordnet mål om å fjerne opplag i området eller minimere ulempene virksomheten medfører.

Flere nyheter: