Menu
Fotballpresident Terje Svendsen (t.h.) måtte svare på spørsmål om gransking etter søndagens ekstraordinære NFF-ting. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Få tingstemmer unna gransking av NFF: – Ser ikke behovet

Forslaget om å granske NFFs håndtering av en mulig Qatar-boikott falt med kun åtte stemmer på søndagens fotballting. Fotballpresidenten tar det med stor ro.

Av NTB | 20.06.2021 20:24:38

Sport: Det ekstraordinære NFF-tinget fikk tilløp til en dramatisk start. I første votering skulle delegatene ta stilling til om Norges Fotballforbund skulle granskes for sin handlemåte i Qatar-spørsmålet.

Breddeklubben Trane mente det var nødvendig på grunn av de siste dagers påstander om at personer i NFF og fotballkretsene hadde lagt press på boikottilhengere i Klubb-Norge før søndagens avstemning.

Med svært liten margin ble ikke forslaget protokollført. 251 stemte nei mot 243 på ja-siden. Etter tinget fikk fotballpresident Terje Svendsen spørsmål om det er riktig at han selv, resten av forbundsstyret og kretsene kan stemme i saker som handler om dem selv.

– Det er nå sånn at styret og kretsene har stemmerett på tinget. Min oppfatning er at det ikke har vært en sterkere mobilisering fra vår side enn det var på supportersiden og blant dem som var tilhengere av boikott. Jeg er rolig i forhold til dette, sa Svendsen.

– Jeg ser ikke behovet for en gransking. Men slik stemningen var foran tinget, skjønner jeg at vi er blitt beskyldt for det ene og andre. Jeg forstår at delegatene var i tvil om hva som faktisk skjedde, men i debatten fikk ikke prosessen en stor plass. Der holdt man seg til sak, og det var bra, la NFF-toppen til.

– Vi ber om at det gjennomføres en uavhengig gransking av om det har vært brukt utilbørlig press i denne prosessen og om spillereglene for fotballdemokratiet er blitt fulgt, sa han og fortsatte:

– I en politisk prosess er det naturlig at man fremmer sin sak. Samtidig er det viktig at dette foregår på en måte som gjør at ingen føler seg presset til å endre standpunkt av noen i maktposisjon. Det er også viktig at man opprettholder skillet mellom det å inneha et verv i fotballdemokratiet og det å være administrativt ansatt i forbund, krets eller klubb.

På det ekstraordinære tinget var Qatar-VM hovedtemaet. Etter flere timer med debatt endte voteringen opp med et soleklart nei til boikott med 75 prosent av stemmene.

Svendsen avviste kritikken. Han understrekte at innkallingen var i henhold til idrettens lover.

– 11. juni var en arrangementsteknisk frist. Den var der for å klargjøre fullmakter og ha tid til opplæring av digitale verktøy, men vi har aldri kunnet nekte klubber å melde seg på. Vi sendte bredt ut et nyhetsbrev om at man kunne melde seg på helt fram til tinghelgen, sa fotballpresidenten.

Det var Tranes delegat Martin Paulsen som kom med forslaget om å sette fotballforbundet under lupen.

I starten av den digitale forsamlingen kom det også reaksjoner på innkallingsprosessen. Ole Hallvard Dyrbekk fra Hasunds Hund FK mente NFF ikke hadde orientert klubbene godt nok om at påmeldingsfristen 11. juni ikke var absolutt. Han beskrev det som «uheldig».

(©NTB)

Flere nyheter: