Menu
Haugaland Kraft eier 60 % av kraftprodusenten SKL. ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Eventyrlig overskudd i lokalt kraftselskap

SKL hadde et resultat etter skatt på hele 703,3 millioner kroner i 2021. Skattekostnaden er beregnet til 965,4 millioner. Ekstremt høye strømpriser ga dermed nesten 1,7 milliarder før skatt.

Av Egil M Solberg | 21.02.2022 19:17:45

Næringsliv: Høsten 2021 var preget av svært høye kraftpriser, noe som gjør det
økonomisk har SKL sitt beste år noensinne, heter det i en pressemelding.

– Det gode resultatet kommer våre offentlige eiere til gode, og gir plass til videre investeringer i fornybar energi, i tillegg til større rom for godt publikumstjenester, utrykker administrerende direktør John Martin Mjånes.

Etter en årlig omsetning på 2.163 millioner kroner oppnådde SKL-konsernet et resultat etter skatt på 703,3 millioner kroner i 2021. Resultatet er 700,4 millioner kroner bedre enn i 2020, og er basert på svært høye kraftpriser.

Hovedvolumet av kraft selges til løpende spotpris på kraftbørsen Nordpool.
Prisen som ble oppnådd for fritt omsettelig kraft i SKL var i snitt 83,9 øre/kWh i 2021 mot 10,7 øre/kWh i 2020.

Skattekostnaden for 2021 er beregnet til 965,4 millioner kroner, mot 32,7 millioner kroner i 2020. I tillegg betalte SKL eiendomsskatt og konsesjonsavgift på 56,7 millioner kroner.

Totale investeringer for konsernet i 2021 utgjør 321,6 millioner kroner. Av dette er 185,8 millioner kroner utbygging av Løkjelsvatn kraftverk i Litledalen i Etne, for å erstatte gamle anlegg. 109,2 mill. kr kommer også til nytte i forbindelse med 4 småkraftverk som er under bygging.

Resten har i hovedsak gått til reinvesteringer i eksisterende anlegg. SKL har også gjort mindre økonomiske investeringer i selskaper innen havvind og
hydrogenproduksjon, heter det i pressemeldingen.

Flere nyheter: