Menu
Politiet har fredag godkjent NVEs anbefalinger om innskrenkning av evakueringsområder. Det omfatter et større område øst for skredområdet, hvor det ligger 4–5 gårdstun. Foto: Gorm Kallestad / NTB / Pool

Delte meninger om å flytte tilbake i Gjerdrum

Evakueringsområdet i Gjerdrum innskrenkes, og åtte til ti husholdninger kan nå flytte tilbake. Men meningene er delte blant de evakuerte om å flytte hjem igjen.

Av NTB | 15.01.2021 21:08:03

Kriminalitet og rettsvesen: – Det er ikke så mange som bor i dette området, men dette er selvfølgelig gledelig. Det er snakk om et større område øst for skredområdet, hvor det ligger rundt fire-fem gårdstun, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) til NTB.

«Basert på grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering anbefaler Multiconsult og NGI at evakuering av delområde C kan oppheves, og at området kan tas i bruk», skriver NVE i sin anbefaling.

Evakueringen ble opphevet allerede fredag kveld, og kommunen arbeider med å varsle de aktuelle beboerne dette gjelder, opplyser kommunen på sine nettsider.

– Det er jo begge deler. Det er en del boligområder som er forholdsvis langt unna skredet. Vi legger jo vekt på at konklusjonene til NVE må anses som sikre, og vi kan jo ikke gi de evakuerte noe annet inntrykk enn det. Vi tror at når det gjelder de områdene som er lengst unna skredet, så vil nok folk forholde seg til rådene fra NVE, sier han.

Det har gått over to uker siden skredet, og mange av de evakuerte har bodd på hotell siden de brått ble evakuert den fatale natten.

Flere av dem leter nå etter andre boalternativer, som korttidsleie og andre løsninger. Finans Norge har forsikret om at alle de evakuerte skal få dekket leiebolig ut 2021.

– De evakuerte har det jo bra og er godt ivaretatt. Vi prater en del med dem, og de har det fint der. Men det er jo klart at en boløsning på hotell er nok ikke noe man er tilfreds med i lengden. Mange av dem har et hjem som står langt unna skredet, et hjem som bare står og venter på dem, de er nok mer utålmodige, sier Østensen.

Ordfører Østensen sier at selv om det er gledelig at flere evakuerte nå får flytte tilbake igjen, har ikke kommunen noen indikasjoner på at alle brikkene nå vil falle på plass. Det gjenstår fremdeles mange og grundige undersøkelser før ytterligere evakuerte kan flytte hjem igjen.

– På vestsiden av fylkesvei 120, der evakueringssonen begynner, er det sammenhengende grunnforhold man nå vurderer. Med østsiden nå klarert, håper vi at man kan kunne konsentrere seg i enda større grad om dette området, hvor det bor vesentlige mange mennesker, sier Østensen.

31 boenheter, fordelt på ni bygg, ble tatt i skredet. Sju personer er funnet omkommet i skredområdet, mens tre personer er antatt omkommet og fortsatt ikke funnet.

Over 1.000 personer ble evakuert som følge av kvikkleireskredet i Gjerdrum. De evakuerte har delte meninger om det å skulle flytte tilbake igjen, ifølge ordføreren.

NVEs anbefaling om innskrenking av evakueringsområdet bygger på resultater fra utførte felt- og laboratorieundersøkelser. De viser at det ikke er påvist kvikkleire i områdene på østsiden av fylkesvei 120, som ligger langs skredområdet.

Flere nyheter: