Menu
Vindturbiner foran et kullkraftverk nær Jackerath i Tyskland. De totale klimagassutslippene i EU øker igjen. Foto: Martin Meissner / AP / NTB.

EUs klimautslipp høyere enn før pandemien

Klimagassutslippene fra den økonomiske aktiviteten i EU økte mot slutten av 2021 til et nivå som var høyere enn før koronapandemien.

Av NTB | 16.05.2022 14:30:59

Vær: Utslippene var på 1.041 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjerde kvartal i fjor, ifølge nye tall fra Eurostat. Det er en oppgang fra 1.005 millioner tonn i samme periode i 2019.

CO2-ekvivalenter er en måleenhet for å sammenligne forskjellige klimagasser ut ifra hvor mye de påvirker den globale oppvarmingen sammenlignet med CO2.

Utslippene fra privathusholdninger sto for 22 prosent av klimautslippene i fjerde kvartal i fjor, mens industri og elektrisitet sto for 21 prosent og landbruk 12 prosent.

Utslippene økte i alle EU-land i slutten av 2021, sammenlignet med samme periode i 2020, da EUs økonomi var hardt rammet av pandemien.

Størst økning har det vært i Estland (+28 prosent), Bulgaria (+27 prosent) og Malta (+23 prosent).

Gjennom EUs såkalte grønne giv har EUs medlemsland satt som mål å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

(©NTB)

Flere nyheter: