reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holdt onsdag den faste årlige talen til EU-parlamentet om unionens tilstand. Der foreslo hun å skjerpe klimamålet for 2030 til et kutt på 55 prosent. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB scanpix

EU varsler stort gasskutt

EU-kommisjonen anslår at en skjerping av EUs klimamål til 55 prosent vil føre til at gassforbruket kuttes med minst 25 prosent innen 2030.

Av NTB | 17.09.2020 12:53:05

Politikk: Det kommer fram i detaljerte analyser av det nye klimamålet. Analysene ble offentliggjort av EU-kommisjonen i Brussel torsdag.

EU har i dag et mål om å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Kommisjonen har nå foreslått å øke dette til 55 prosent.

En slik skjerping vil få store konsekvenser for olje- og gassmarkedene i årene som kommer.

– Mange av valgene vi må ta, er vanskelige. Det å gå fra 40 prosent til 55 er ikke bare å endre et tall på papiret. Det vil få reelle følger for folk og bedrifter, advarer EUs energikommissær Kadri Simson.

Men konsekvensutredningene bekrefter at det er mulig å få til, fastslår hun.

* Forbruket av kull vil gå ned med mer enn 70 prosent fra 2015-nivå innen 2030.

* Forbruket av olje vil gå ned med mer enn 30 prosent.

* Forbruket av naturgass vil gå ned med mer enn 25 prosent.

Samtidig ventes andelen fornybar energi å øke til 38–40 prosent av sluttforbruket.

EUs medlemsland vil ifølge beregningene bruke 83–133 milliarder euro mindre på energiimport i løpet av de neste ti årene hvis det skjerpede målet vedtas.

Fram mot 2050 kan det bli snakk om 3.000 milliarder euro spart. EU skal innen den tid være klimanøytralt.

EUs import av naturgass vil ifølge prognosene falle med 13–19 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015-nivå.

Samtidig vil oljeimporten gå ned med 23–25 prosent, mens kullimporten ligger an til å falle med 71–77 prosent.

Innen 2050 ventes gassimporten å gå ned med 58–67 prosent fra 2015-nivå.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener signalene fra Brussel må få konsekvenser for olje- og gasspolitikken i Norge.

– Vi kan få en alvorlig økonomisk smell dersom vi fortsetter å sette i gang stadige nye olje- og gassfelt. Vi risikerer å sette i gang svært dyre utvinninger med det resultat at ingen vil kjøpe oljen og gassen, sier han.

– Jeg erkjenner at denne økningen fra 40 til 55 er for mye for noen og ikke nok for andre. Men konsekvensutredningen vår viser tydelig at økonomien og industrien vår kan klare dette, sa hun.

Det blir nå opp til EU-parlamentet og medlemslandene å avgjøre om de kan godta det nye målet.

Norge har allerede signalisert støtte til en skjerping av EUs mål til 55 prosent.

Det EU-kommisjonens prognoser viser, er at et utslippskutt på 55 prosent vil føre til kraftig redusert forbruk av fossile brensler i EU fram mot 2030:

Ifølge EU-kommisjonen er det samtidig store pengesummer å spare på skjerpingen.

Norge står i dag for omtrent en tredel av naturgassen som importeres til EU. Eksportinntektene lå i 2018 på nærmere 260 milliarder kroner.

Det skjerpede klimamålet ble kunngjort av kommisjonssjef Ursula von der Leyen da hun onsdag holdt den faste årlige talen til EU-parlamentet om unionens tilstand.

(©NTB)

Flere nyheter: