Menu
Russiske biler og busser står i kø på grensen mellom Finland og Russland i Virolahti. Foto: Sasu Makinen / AP / NTB

EU skjerper visumreglene for russere

EU-kommisjonen vedtar nye visumregler fredag. Russere som kan utgjøre en sikkerhetstrussel for EU, får ikke lenger slippe inn i unionen.

Av NTB | 30.09.2022 14:40:46

Kriminalitet og rettsvesen: EU strammer nok en gang inn på visumreglene for russere som reiser inn i unionen.

Innenrikskommissær Ylva Johansson viste til de nylige gasslekkasjene i Østersjøen og Russlands annektering av fire nye områder i Ukraina da hun begrunnet behovet for innstrammingen.

– Det er en eskalering av sikkerhetstrusselen, sa hun.

* Alle russere som ønsker visum til et EU-land, skal heretter sjekkes nøye. Dersom vedkommende kan utgjøre en sikkerhetstrussel mot unionen, skal han eller hun nektes visum.

* Russere som ønsker å bli i et EU-land lenger enn 90 dager, skal heller ikke få innvilget visum.

– Et gyldig visum er ikke lenger nok for å slippe inn i EU, sier Johansson.

EU-landene blir også bedt om å gjøre en ny vurdering av allerede utstedte visum i lys av de nye reglene.

Johansson understreker at de nye reglene kun gjelder Schengen-visum og at det er unntak for dissidenter, uavhengige journalister og personer som for eksempel trenger beskyttelse på humanitært grunnlag.

De nye reglene gjør det dyrere for russere å få visum til å reise inn i EU og Schengen-landene Sveits, Liechtenstein, Island og Norge. I tillegg kommer det til å ta lenger tid å behandle visumsøknadene.

Også Norge har opphevet visumavtalen med Russland.

Estland, Latvia og Litauen har stengt grensene for de aller fleste russere. Finland har besluttet at russere med turistvisum ikke lenger får passere grensa.

Ifølge Johansson vil EU-kommisjonen fredag vedta nye retningslinjer for visumprosedyrer og grensekontroll overfor russiske borgere:

EU-landene har alt opphevet en avtale som forenklet prosessen for russere som reiser inn i EU.

Flere nyheter: