Menu
Ursula von der Leyen og EU-kommisjonen hadde Greta Thunberg på besøk i timene før forslaget til klimalov ble lagt fram. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix

EU skal lovfeste mål om klimanøytralitet

EU-kommisjonens forslag til ny klimalov lovfester målet om en klimanøytral union innen 2050, men har allerede fått kritikk.

Av NTB | 04.03.2020 13:32:01

Natur og miljø: – Nå står det skrevet i stein hva som er målet for 2050. Det er ikke veldig langt unna; mine barn kommer da til å være litt yngre enn jeg er nå, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til mediene da loven formelt ble presentert.

– Klimaet er en del av naturen som gir oss liv, og vitenskapen forteller oss at denne naturen er alvorlig truet. Klimaloven er en del av EUs bidrag til klimahandling, fortsatte hun.

Loven skal stake ut kursen for all EU-politikk og skape forutsigbarhet for myndigheter, bedrifter og borgere, skriver kommisjonen i en pressemelding onsdag.

– Den skal lede oss på veien når vi bygger en bærekraftig vekstmodell, som von der Leyen uttrykte det.

– Det loven forplikter oss til, er svært viktig. Den forplikter EU til å ta klimamålet med i all fremtidig politikk og lovgiving. Dette er bindende lovgiving som skal gi forutsigbarhet for næringsliv, investorer og myndigheter, slik de har bedt om.

– Kutt i utslippene av drivhusgasser de neste ti årene er ifølge FNs vitenskapsfolk avgjørende for om klimatiltakene skal lykkes eller ei, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

– Uten planer om vitenskapelige baserte mål for 2030 eller tiltak for å få slutt på subsidiering av fossilt brensel legger vi opp til å mislykkes, sier Greenpeace-rådgiver Sebastian Mang.

Greta Thunberg, som deltok på kommisjonens møte onsdag, har også kritisert loven allerede.

– Dette forslaget gjør overhodet ingenting med klimakrisen. Netto nullutslipp i 2050 for EU er det samme som å kapitulere. Vi trenger ikke bare mål for 2030 og 2050. Først og fremst trenger vi dem for 2020 og hver måned og hvert år som kommer, skriver hun i et brev sammen med andre unge aktivister.

– Vi skal gå i front, og jeg er sikker på at vi vil inspirere mange partnere på vei mot klimatoppmøtet i november, sier von der Leyen.

Kritikerne mener det er for sent å vente til september med å stramme inn målene for 2030.

– Da har ikke EUs medlemsland tid til å bli enige før klimatoppmøtet i Glasgow, sier Europa-direktør Wendel Trio i Climate Action Network (CAN).

– Loven gir oss verktøy for å måle fremdriften og foreta justeringer dersom vi havner på etterskudd, sier von der Leyen.

Hun ønsker at EU skal innta en global lederposisjon på klimafronten, og føler seg trygg på at andre land vil la seg inspirere i oppkjøringen til møtet i Glasgow.

– Europeere ønsker å leve på et kontinent som tar kontroll over sin egen skjebne. Jeg tror bærekraft er det beste vi kan gjøre for på sikre dette.

Miljøorganisasjoner har kritisert forslaget for ikke å skjerpe utslippsmålene for 2030. «Forslaget peker mot et tapt tiår», sier Greenpeace og viser til at utslippskutt de kommende ti årene er avgjørende.

Det er allerede lagt inn at loven skal revideres med tanke på et nytt mål for 2030 når det er gjennomført en grundig konsekvensutredning, noe som er ventet å skje til høsten.

Kommisjonen skal også vurderer loven i 2021 og om nødvendig revidere virkemidlene for å oppnå ytterligere klimakutt innen 2030. Fra og med 2023 skal kommisjonen også hvert femte år vurdere om EUs og medlemslandenes tiltak er i tråd med planen om å oppnå klimanøytralitet.

(©NTB)

Flere nyheter: