reklame for Sheiken Bowling
Menu
EU-president Charles Michel mener Russland må suspenderes fra FNs sikkerhetsråd. Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB

EU-presidenten mener Russland må fjernes fra FNs sikkerhetsråd

Russland bør suspenderes fra FNs sikkerhetsråd, mener EU-president Charles Michel.

Av NTB | 24.09.2022 02:20:53

Politikk: – Når et permanent medlem av Sikkerhetsrådet starter en uprovosert og uberettiget krig, en krig som er blitt fordømt av FNs hovedforsamling, så bør det etter min mening gå automatikk i at dette medlemmet suspenderes fra Sikkerhetsrådet, sa Michel i en tale til FNs hovedforsamling fredag.

– Retten til å bruke veto bør være et unntak, men det har blitt, som vi har sett, regelen. Det haster og er nødvendig med reform, sa Michel videre.

Sikkerhetsrådets fem permanente medlemmer – Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA – har vetorett.

Sikkerhetsrådet er FNs mektigste organ, ettersom resolusjoner som vedtas der, er bindende for medlemslandene i FN. FN-charteret slår fast at Sikkerhetsrådet har «primæransvaret for opprettholdelsen av internasjonal fred og sikkerhet».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger krevd at Russland må fratas vetoretten så lenge landet fører krig.