Menu
Frans Timmermans under et besøk i Norge i 2019. Foto: Berit Roald / NTB

EU oppjusterer klimamålene kraftig

EU er blitt enig om å redusere klimautslippene med minst 55 prosent fra 1990-nivået innen 2030, mot tidligere 40 prosent.

Av NTB | 21.04.2021 07:19:19

Natur og miljø: Det er representanter for de 27 medlemslandene, EU-parlamentet og EU-kommisjonen som etter månedslange forhandlinger bak lukkede dører er blitt enig om det nye klimamålet.

Klimakommissær Frans Timmermans skriver på Twitter at det nye klimamålet er sterkt signal til verden om at EU vil bli klimanøytral.

– Dette er en god dag for folket og planeten, skriver Timmermans videre.

Etter mer enn 15 timers samtaler godkjente forhandlerne i EU-parlamentet tallet som EUs stats- og regjeringssjefer opprinnelig hadde lagt fram på slutten av 2020.

Et av de vanskeligste spørsmålene var i hvilken grad CO2 som tas opp i skoger, planter og jordsmonn skulle inkluderes i beregningen – hvis dette skulle regnes inn i det hele tatt.

Enkelte fryktet at å ta disse effektene med i regnestykket ville svekke utslippsmålene. I stedet for et kutt på 55 prosent, ville det reelle utslippskuttet bare bli på 52,8 prosent, påpekte blant annet De grønne.

EU-parlamentet lyktes imidlertid i å etablere et klimaråd med 15 eksperter som skal støtte gjennomføringen av utslippsmålene. I tillegg skal et «klimagassbudsjett» fastsettes i løpet av de kommende tiårene, og ut fra dette skal et mål for 2040 utledes.

– EU mister sin rolle som en pioner i klimakampen med dette målet og denne loven, sier parlamentsmedlemmet Michael Bloss.

– Parisavtalen blir knapt nok oppfylt, klimaendringene vil ikke tilgi oss, sier han.

Hans kollega Sven Giegold beklager at klimamålet var blitt redusert med «et regnetriks», noe Giegold beskriver som en alvorlig tabbe.

Avtalen er inngått av de politiske representantene i EUs institusjoner, og EUs regjeringer og EU-parlamentet vil også formelt måtte gi grønt lys til planene.

De grønne partiene i EU-parlamentet har tidligere gitt uttrykk for at de ikke støtter det som nå er avtalt, men har ikke nok stemmer til å stanse loven.

Biden har meldt USA inn i Parisavtalen igjen, en avtale som Donald Trump trakk landet fra.

Det er også forventninger om av mange land vil skjerpe målene i forbindelse med klimaforhandlingene i Glasgow i år. Skjer ikke det, tyder mye på at målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 2 grader ikke vil oppnås.

Mange i EU-parlamentet ønsket egentlig et enda mer ambisiøst mål, nemlig en reduksjon i utslippene av klimagasser på 60 prosent, og også en enda strengere regnemåte for å beregne kuttene.

De grønne gir imidlertid uttrykk for skuffelse over resultatet.

EU var under press for å få på plass en avtale før Joe Bidens klimatoppmøte torsdag og fredag. USA antas også å ville legge fram et mer ambisiøst klimamål for 2030.

(©NTB)

Flere nyheter: