Menu
EU innførte våpenembargo av Russland etter annekteringen av Krim-halvøya i Ukraina i 2014, men ti EU-land har siden eksportert våpen og militært utstyr til landet. Dette bildet er fra en militærparade i Moskva i mai 2021. Foto: AP / NTB

EU-land har solgt våpen til Russland på tross av våpenembargo

EU-land har eksportert våpen og militært utstyr for milliarder til Russland siden 2014, til tross for våpenembargoen som ble innført samme år.

Av NTB | 17.03.2022 19:25:09

Krig og konflikter: Mellom 2015 og 2020 ble det eksportert både fly, raketter, torpedoer og bomber fra EU til Russland til en verdi av minst 3,4 milliarder kroner, ifølge Investigate Europe, et nettverk av gravejournalister.

Tallene er hentet fra EU-landenes offisielle eksportstatistikk og avdekker at det er store huller i våpenembargoen som ble innført etter Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina i 2014.

Noen av våpnene som ble eksportert, benyttes nå trolig av de russiske invasjonsstyrkene i Ukraina, ifølge nettverket.

Frankrike, Tyskland og Italia eksporterte mest våpen til Russland i disse årene, men ironisk nok var også Ukraina en stor våpeneksportør til landet.

Østerrike, Finland, Spania, Slovakia, Tsjekkia, Kroatia og Bulgaria eksporterte også i ulik grad våpen og militært utstyr til Russland, viser statistikken.

Embargoen som ble innført etter Russlands annektering av Krim, gjør unntak for kontrakter som ble inngått før 1. august 2014 og «tilleggskontrakter som er nødvendige for gjennomføringen av slike kontrakter».

Ifølge EU-data har medlemslandene utstedt over 1.000 lisenser for salg av våpen og militært materiell til Russland siden 2014, mens rundt 100 søknader om eksport er avslått.

Frankrike har også solgt «termiske kameraer for mer enn 1.000 russiske stridsvogner, samt navigasjonssystemer og infrarøde detektorer for jagerfly og kamphelikoptre». Dette utstyret er nå å finne i russiske stridsvogner i Ukraina, konstaterer Investigate Europe.

Regjeringen i Paris understreker at Frankrike etterlever EUs våpenembargo, og at all eksport siden 2014 har vært som følge av tidligere inngåtte kontrakter.

Italia eksporterte pansrede Iveco-biler til en verdi av 220 millioner kroner til Russland, og disse har de siste ukene vært å se ved fronten i Ukraina.

Også disse to EU-landene viser til kontrakter som ble inngått før 1. august 2014.

– Mange av EU-landene som eksporterte våpen til Russland, benyttet et juridisk smutthull i EUs regelverk for å kunne fortsette med handelen, konstaterer Investigate Europe.

Frankrike har stått for 44 prosent av eksporten, blant annet bomber, raketter, torpedoer og flydeler.

Tyskland sto for 35 prosent av eksporten fra EU i årene 2015 til 2020, inkludert automatvåpen og militære kjøretøy.

(©NTB)

Flere nyheter: