Menu
EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, her under en pressekonferanse i Brussel tidligere i måneden. Foto: John Thys / AP / NTB

EU fjerner Norge fra unntaksliste for eksport av vaksiner

EU-kommisjonen har fjernet Norge fra listen over land som er unntatt fra reglene for eksportkontroll for vaksiner.

Av NTB | 24.03.2021 17:23:13

Medisin og helse: Norge og 16 andre land innlemmes nå i eksportkontrollen EU har innført for vaksiner mot covid-19.

Samtidig strammer EU-kommisjonen inn på eksportreglene.

I det nye regelverket fastslås det at medlemslandene og EU-kommisjonen ved eksport av vaksiner skal ta to nye hensyn:

* Gjensidighet: Har mottakerlandet egne eksportbegrensninger for vaksiner?

* Proporsjonalitet: Er forholdene i mottakerlandet bedre eller verre enn i EU?

Bakteppet for innstrammingen er det EU oppfatter som en urettferdig fordeling av vaksinedoser mellom EU og Storbritannia. Mens EU selv har tillatt eksport av ti millioner doser til Storbritannia, har EU ikke mottatt noe i retur.

Når også Norge og 16 andre land nå inkluderes i eksportkontrollen, er det ifølge EU-kommisjonen for å få et mer fullstendig bilde av handelen med vaksiner.

Flere nyheter: