Menu
Sandeid Fengsel

Etterlyst: Møtte ikke til soning

En 41 år gammel kvinne møtte ikke opp ved Sandeid fengsel for å sone en dom. Dermed ble hun etterlyst og anmeldt. Nå har hun fått utvidet fengselstraffen sin.

Av Egil M Solberg | 10.03.2019 20:25:18

Fengsling: Det var i november i fjor at kvinne skulle ha møtt til soning ved Sandeid fengsel.

Dagen før ringte hun friomsorgen i Haugesund og ba om å få soningen utsatt. Hun fikk beskjed om at de ikke kunne hjelpe henne med det når hun tar kontakt dagen før soning. Videre ble hun informert om at hun ville bli etterlyst og anmeldt ved unnlatt oppmøte i henhold til innkallingen.

I sist uke skulle hun på nytt møte i Haugaland tingrett for å svare for seg og nok en gang unnlot kvinnen å møte.

Tiltale var først dømt ved Kristiansand tingretts i 2017 hvor hun ble idømt fengsel i 90 dager for tyverier med videre.

Nå er hun idømt ytterligere 7 dager fengsel og saksomkostninger på 1000 kroner.

Flere nyheter: