Menu
En selger ved Huanan-markedet i Wuhan, der koronaviruset antas å først ha smittet fra menneske til dyr, steller duene han har hjemme. Bildet er fra oktober. WWF Verdens naturfond advarer om at sykdommer kan smitte fra dyr og til mennesker på dyremarkeder. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

WWF advarer om smitte fra ville dyr

Da koronautbruddet startet i Wuhan, antas det å ha oppstått da viruset smittet fra dyr til mennesker. Nå advarer WWF om markeder og handel med ville dyr.

Av NTB | 03.01.2021 09:08:09

Politikk: Det var i den første uka av 2020 at myndighetene i Wuhan først meldte om at rundt 60 personer var blitt diagnostisert med en type lungebetennelse som viste seg å være forårsaket av en ny type koronavirus.

Innen kort tid hadde viruset spredt seg til Japan og Sør-Korea, før det i løpet av våren snudde verden på hodet da det bredte om seg i Asia, Europa og USA.

Tolv måneder senere er det få steder i verden der pandemien ikke dominerer hverdagen. Samtidig har antallet tilfeller har krøpet til over 82 millioner, mens det er registrert nesten 1,8 millioner koronarelaterte dødsfall, viser tall fra universitetssykehuset Johns Hopkins.

Denne teorien er nå godt bevist, understreket WWF Verdens naturfond i Tyskland i august, i en rapport om handel av ville dyr i den sørøstasiatiske Mekong-regionen. Onsdag ropte organisasjonen varsku om at verden kan stå overfor nye pandemiutbrudd dersom situasjonen ikke forbedres.

Over halvparten av de rundt 500 markedene som selger ville dyr i store byer, befinner seg i områder med høy risiko for såkalt zoonose, infeksjonssykdommer overført mellom dyr og menneske.

– Store markeder med dårlige hygieneforhold der ville dyr blir solgt, har ekstra stor risiko for smitte via zoonose, sa Stefan Ziegler, Asia-ekspert i WWF Tyskland.

WWF understreker likevel at problemet ikke nødvendigvis enkelt kan takles gjennom forbud.

– Mange lokalsamfunn er fortsatt avhengige av ville dyr for matsikkerhet, særlig i avsidesliggende områder der mange barn er underernært, skriver organisasjonen.

– Men stadig oftere blir ville dyr også jaktet for å bli solgt på markeder i byene, legger de til.

I rapporten Preventing the next pandemic som ble offentliggjort i juli, konkluderer FNs miljøprogram (UNEP) at vi stadig oftere vil oppleve zoonotiske utbrudd. Årsaken er blant annet økt kontakt mellom mennesker og dyr etter hvert som mindre urørt natur står igjen, økt etterspørsel etter kjøtt og klimaendringer.

Stefan Ziegler i WWF understreker at det ikke er unik for Asia, og at koronautbruddet på minkfarmene i Danmark er enda et eksempel på zoonose.

Minkutbruddet førte til at danske myndigheter 21. desember vedtok å forby all minkoppdrett i ett år, etter et tidligere vedtak om å avlive all mink.

Avlivingen og forbudet innebærer i praksis at næringen nå avvikles.

Kun gjennom strengere overvåking og regulering, samt mer testing av både mennesker og dyr, kan man hindre fremtidige pandemier som den som har preget året verden over, ifølge WWF.

– Det som foregår i mørket og forblir i mørket er en risiko. Ukontrollert smugling av ville dyr kan være perfekte yngleplasser for virus, som kan hoppe fra dyr til mennesker, understreker Ziegler.

Allerede i pandemiens første uker ble det klart at forskere mente at viruset hadde spredt seg til fra dyr til mennesker. «Ground Zero» ble antatt å være Huanan-markedet i Wuhan som drev med ulovlig salg av ville dyr.

Ifølge organisasjonen blir millioner av ville dyr årlig kjøpt og solgt på markeder over hele Kina og i Sørøst-Asia. Det dreier seg om dyr som villsvin og hjort, men også gnagere og flaggermus, som bærer med seg en rekke sykdommer.

FN understreker at det zoonotiske koronautbruddet ikke var unikt. Virussmitte fra dyr til mennesker knyttes blant annet til ebola, mers, vestnilfeber og Rift Valley-feber.

Kina har i år også innført et forbud mot å avle fram ville dyr for slakt. WWF oppfordrer nå andre asiatiske land å innføre strengere tiltak for å stoppe handel med ville dyr. I tillegg er det viktig at markeder og restauranter får bedre hygieniske forhold.

(©NTB)

Flere nyheter: