Menu
- Det er en vemodig avgjørelse å ta, sier Rune Ramsvik, banksjef i Etne Sparebank. FOTO: Etne Sparebank

Navnet Etne sparebank forsvinner

Navnet Etne Sparebank er snart historie, nå fusjonerer de med storbanken Sparebanken Vest. - Det er en vemodig avgjørelse å ta, sier Rune Ramsvik, banksjef i Etne Sparebank.

Av Egil M Solberg | 21.02.2022 15:23:07

Næringsliv: Styrene i Sparebanken Vest og Etne Sparebank vedtok i dag en plan for sammenslåing av de to bankene.

– Som lokalbank i Etne har vi fått være med på å bygge det fantastiske fellesskapet som vi har her i bygda. De verdiene som finnes her, er det vi nå jobber for å trygge. Det er en vemodig avgjørelse å ta, men styret i Etne Sparebank mener likevel at en sammenslåing med Sparebanken Vest er den rette veien å gå, sier Rune Ramsvik, banksjef i Etne Sparebank.

Avtalen som regulerer hovedpremissene knyttet til en sammenslåing, ble enstemmig vedtatt i begge bankenes styrer.

– Sparebanken Vest og Etne Sparebank er i dag to sterke og lokalt forankrede sparebanker, med en rekke likheter i profil, og med dels overlappende markedsområder i Sunnhordland. Bankene har i dag et sterkt produktsamarbeid gjennom selskapene Frende, Brage og Norne», fremgår det av børsmeldingen.

– Vi ser et spennende person- og bedriftsmarked i Etne og Vindafjord med et betydelig potensial for å vokse, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Etter avtalen vil Sparebanken Vest være overtakende bank og den sammenslåtte bankens navn vil være Sparebanken Vest.

Bankene har foreløpig identifisert 25-30 millioner kroner i årlige synergier fullt innfaset, fordelt mellom kostnads- og kapitalsynergier. Bankene forventer at synergiene, forutsatt gjennomføring av sammenslåingen, er fullt ut realisert i 2024.

Flere nyheter: