reklame for Sheiken Bowling
Menu
F.v.: Ordfører Jarle Nilsen i Karmøy kommune, ordfører Osmund Våga i Bokn kommune, daglig leder Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark, ordfører Ole Johan Vierdal i Vindafjord kommune, ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund kommune og ordfører Sigmund i Lier Tysvær kommune. Foto: Haugaland næringspark

Et nytt industrieventyr i regionen

Statnett har sendt søknad til NVE om tillatelse til å bygge en ny kraftledning til Haugaland næringspark i Tysvær kommune. Dette kan utløse et nytt industrieventyr.

Av Egil M Solberg | 20.04.2020 19:14:58

Næringsliv: Statnett søker om å få bygge en 95 kilometers kraftledning på Haugalandet, melder Statnett i en pressemelding.

Ordførerne i eierkommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn, mener det nå legger til rette for et nytt industrieventyr i regionen.

Det er fra før ikke tilførsel nok av strøm til å kunne etablere ny kraftkrevende industri i regionen.

Statnett søker derfor nå konsesjon for å bygge og drifte ny 420 000 volt (kV) kraftledning fra Blåfall i i Kvinnherad til Gismarvik i Tysvær.

De omsøkte ledningstraseene berører kommunene Tysvær, Vindafjord, Etne og Kvinnherad.

Som en del av prosjektet søker Statnett om å bygge ny transformatorstasjon i Haugaland næringspark, og sentralnettledningene Sauda-Kårstø-Håvik vil bli flyttet til den nye stasjonen.

I Kvinnherad kommune vil koblingsstasjonen Blåfalli bli utvidet og oppgradert som en del av prosjektet, skriver Statnett i pressemeldingen.

Flere nyheter: