Menu
E134 Espelandssvingane. Foto: Statens vegvesen

Espelandssvingane på E134 er åpnet

Statens vegvesen åpnet og utbedret E134-strekningen over en måned før skjema, og på budsjett.

Av Egil M Solberg | 28.09.2022 20:23:07

Haugalandspakken: Prosjektet er en del av Haugalandspakken. Første spadetak ble brutt 11. desember 2020, og hovedentreprenør har vært Karmøy-selskapet Vassbakk & Stol AS.

Planlagt åpning var 1. november i år. Men allerede 22. september kunne strekningen overlates til Statens vegvesen som utbygger. I dag var det offisiell åpning ved divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

– Og ikke bare åpner vi tidlig. Vi ser også ut til å holde oss innenfor budsjettet. Et godt samarbeid med hovedentreprenøren har vært en nøkkel for å få dette til. Forbedringsprosjektet har en samlet styringsramme på 124 millioner, sier prosjektleder Arild Kalleland Vallestad i Statens vegvesen.

Dette er gjort

Det er laget bedre kurvatur på vegen, harmonisert veibredden, sprengt ut og jevnet sideterrenget slik at trafikantene får bedre sikt.

Det er laget buldrende baner, bedre og klarere utkjøringsfelt og bedre busslommer.

Det er også lagt bedre til rette for lett trafikk ved å etablere en sammenhengende gang- og sykkelveg langs hele den 1,3 kilometer lange strekningen.

Alt dette er med på å sikre at hovedveien E134 vest oppfyller samfunnsoppdraget på en bedre måte enn tidligere. Espeland-svingene har vært en flaskehals, og det har vi nå gjort noe med. Dermed har prosjektet betydning langt utenfor nærområdet.

– Bilistene har opplevd noe lysregulering i forbindelse med kjøring gjennom anlegget, og det har vært en del utfordringer med dette i anleggsfasen. Vi forstår at slikt veiarbeid kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å huske på om vi gjør det nettopp for dem, slik at vi kan gi en trygg og framkommelig vei med høy oppetid også i fremtiden, sier prosjektlederen.

Espelandssvingane ser i snitt 4.864 kjøretøy per dag. Dette kalles helårstrafikk (ÅDT). Det er mange bedrifter i området. Lange kjøretøy utgjør 17 prosent – ​​eller 827 kjøretøy – av trafikken.

Prosessen fra plan til ferdig vei

Reguleringsarbeidet startet tidlig høsten 2016. Kommunen vedtok planen 20. juni 2017. Det var en særdeles rask reguleringsprosess, med tett kontakt med kommune og Fylkesmann/statssjef i planleggingsfasen. I perioden mellom planvedtaket og kunngjøringen ble det brukt tre år på å vente på statlig finansiering.

Hauglandspakken har bidratt med 15 millioner kroner (2021) i bompenger til dette prosjektet. Forvaltningsrammen for prosjektet er på 124 millioner kroner (2022) og det er fakturert 100,6 millioner kroner så langt.

Byggeplanen ble ferdigstilt i juli 2020. Prosjektet ble kunngjort 7. september 2020, og byggingen startet 11. desember 2020.

– Og nå har vi åpnet veistrekningen, seks dager etter at overtakelsen fant sted, 22. september 2022. Over en måned før planlagt åpningsdato, som var 1. november. Det er all grunn til å være stolt av entreprenør Vassbakk & Stol AS for godt samarbeid, og vi er godt fornøyd med jobben de har gjort, avslutter prosjektleder Arild Kalleland Vallestad i Statens vegvesen.

Flere nyheter: