Menu
KARIKATUR: Av Lars Slettebø

– Er ytringsfriheten bare for de rikeste?

Regjeringen innførte pengeauksjon for retten til å sende radio på DAB. I Haugesund tok politiske ledere DAB-konsesjonen fra lokalradioene. Nå kan det skje igjen.

Av Egil M Solberg | 24.09.2020 19:52:54

Demokratikrise: Lokalradioene ble i 2011 bedt om å digitalisere og gjøre investeringer i utbyggingen av DAB. Det ble aldri opplyst at investeringene senere skulle legges ut på pengeauksjon.

I dag har avisa Klassekampen en stor sak om problemstillingen.

Dette var noe regjeringen bestemte seg for etter at de fikk regjeringsmakten. En lite opplyst sak gikk gjennom i kulturkomiteen og Stortinget, uten at noen i komiteen ble gjort oppmerksom på betydningen av politikken.

En økonomisk støtteordningen er senere blitt den viktigste årsaken til at andre interesser enn radioene selv har kjøp DAB-konsesjoner ved å overby lokalradioene.

Gruppeleder i Karmøy-Høyre, Ole Henrik Nesheim og Høyres sin ordfører i Haugesund Petter Steen jr., gikk sammen om å frata lokalradioene DAB-konsesjonene. Nesheim er eier av FK Haugesund og Steen er styreleder i Haugaland Kraft.

Det er senere avdekket at FK Haugesund har fått utbetalt støtte til DAB-utbygging, mens Haugaland Kraft har tatt kostnadene med dette – på strømkundene og kommunenes bekostning.

– Vi vant pengeauksjonen fair and square, sa styreleder Steen til radio Haugaland etter auksjonen.

Fra 2008 til 2016 hadde størsteparten av landets lokalradioer en inntektsbegrensing på 135.000 kroner i året. Haugaland kraft hadde 3 milliarder kroner i omsetning og 1 milliard i overskudd.

Er det en «fair and square» pengeauksjon, eller er det et opplegget for å sikre at bare de rikeste har livets rett?

Lokalradioen måtte ta i bruk en annen konsesjon kalt Riksblokk II for ikke å tape alle sine investeringen og gå konkurs.

Det lokalradioene ikke viste noe om, var at suksessen de i ettertid opplevde ville utløse en klausul i en hemmelig avtale mellom riksradioene, Telenor og regjeringen. Avtalen sier i praksis at riksradioene kan kreve at lokalradioene legges ned om de lykkes med sin utbygging.

Riksblokk II ble også tildelt ved pengeauksjon. Dermed var det den pengesterke eliten som hadde sikret seg denne konsesjonen, i den hensikt å hindre konkurranse – noe som er ulovlig.

Var dette formålet da stortinget vedtok digitaliseringen?

Angrep også fra konkurrerende lokalradioer

Andre lokalradioer har nå også gått sammen i et forsøk på å frata lokalradioene på Riksblokk II konsesjonen. På den måten kan denne grupperingen (LaFmLeve) sikre seg monopol og hindre at DAB-blir en suksess.

Andre interesser som ønsker å legge ned radioene på Vestlandet, kan også kreve nedleggelse av lokalradioene ved å betale staten penger.

– Regjeringen legger opp til at det bare er de rike og de store aktørene som skal få slippe til, og ikke de små med ideer. For ytringsfriheten er det ganske alvorlig, sier lokalradioenes advokat Arvid Sjødin.

På Stortinget har også Arbeiderpartiets Rogaland-representant Hege Haukeland Liadal tatt saken opp med kulturminister Abid Raja (V).

I et skriftlig spørsmål til Raja lurer Liadal på om regjeringen bare «vil kjempe for at bare de rikeste her i landet skal ha muligheten til å ytre seg i norsk radio (…)».

Hun mener det utenkelig har vært Stortingets intensjon å ramme inn vedtaket på en sånn måte at små og mellomstore stasjoner ikke skal ha mulighet for å sende digitalt slik en i dag gjør.

Onsdag formiddag var også leder i Rogaland Venstre Kjartan Alexander Lunde på besøk hos Radio Haugaland i Haugesund for å tilby seg å ta saken opp med politisk ledelse i Venstre.

Klønete arbeidsuhell eller en bevisst strategi

Lobbygruppen som fikk innført DAB i Norge heter Digitalradio Norge og er et samarbeid mellom NRK, den svenske P4-Gruppen (NENT) og engelske Bauer.

Er det slik at denne regjeringen jobber for å sikre at bare de rikeste her i landet skal ha muligheten til å ytre seg på etermediene?

Var det det lobbygruppen Digitalradio Norge som fikk innført konsesjonstildeling ved pengeauksjon?

Hvordan hadde regjeringen tenkt at en pengeauksjoner skulle ivareta formålet om mangfold og bedre rammevilkår for lokalradioene?

Nå som konsekvensene er kjent, hva vil regjeringen gjøre med problemstillingen?

Hva er tilstanden i lokaldemokratiet på Haugalandet når politiske ledere misbruker offentlige resurser de har tilgang til, for å undergrave lokaldemokratiet og omfordele offentlig DAB-støtte til drift av en fotballklubb?

Hvem kan vi stole på av de folkevalgte?

Flere nyheter: