Menu
Equinor vil sammen med flere andre partnere gå inn for å bygge en havvindpark i Troll-området utenfor Bergen. Her et bilde fra Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg utenfor England. Foto: Jan Arne Vold / Equinor / NTB

Equinor ser på mulighetene for havvindpark utenfor Bergen

Equinor, Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips har igangsatt en studie der de ser på mulighetene for en flytende havvindpark i Troll-området.

Av NTB | 17.06.2022 11:16:34

Økonomi og næringsliv: Området ligger om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland. I en pressemelding skriver Equinor at havvindparken skal ha en installert kapasitet på om lag 1 gigawatt og en årsproduksjon på omtrent 4,3 terawattimer.

Dette skal de gjøre uten å trenge offentlig støtte, uavhengig av om prosjektet faller inn under det gunstige oljeskatteregimet eller ei, skriver Teknisk Ukeblad.

Prislappen for havvindparken vet de foreløpig ikke.

Han viser til at klimaomstillingen på norsk sokkel er helt nødvendig.

– Når det gjelder dette konkrete prosjektet, gjenstår det fortsatt noen avklaringer før det kan tas videre. Det må vurderes om det aktuelle området skal åpnes for vindkraft til havs, hvordan tildelingen skal foregå, og de skattemessige sidene ved prosjektet må gjennomgås, sier Aasland.

Ifølge Equinor kan Trollvind via en forbindelse til land forsyne det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Oseberg-feltene. Dette vil frigjøre kraft på land til Bergensregionen som i dag sliter med for lav tilgang til kraft.

Selskapet skriver at det er helt nødvendig å bygge slike anlegg for å elektrifisere installasjoner med lang gjenværende levetid for å nå målet Stortinget har satt om å skjerpe kravene til utslippskutt fra norsk sokkel fra 40 til 50 prosent innen 2030.

– Dette er kjempegode nyheter og akkurat det vi har etterlyst. Vi må elektrifisere sokkelen for å nå klimamålene, men vi har for lite kraft og for dyr strøm. Elektrifisering med havvind er helt nødvendig for å løse denne floken, sier ZERO-leder Sigrun Aasland i en kommentar til planene.

Hun kaller planen om 4,3 terawatt en veldig god start og sier at det grønne skiftet krever 55 TWh fornybar strøm innen 2030.

Han sier fiskerinæringen er viktig for Norge, og at det må tas hensyn til fiskeriene i forbindelse med utbygging av vindkraft til havs.

– Det er flere sider ved dette prosjektet som må vurderes nærmere, av partene og av OED og andre myndigheter. Fiskerinæringen og andre næringer som allerede bruker havet, skal være trygge på at de ikke skal fortrenges, sier Skjæran.

Statsråden sier videre at regjeringen har gitt et tydelig signal om at vindkraftanlegg ikke skal lokaliseres i viktige gyte- og fiskeområder.

– Dette kan bli et historisk krafttak for norske industriarbeidsplasser. Med Trollvind vil vi forlenge levealderen på sokkelen, levere energi til et Europa i krise og skaffe sårt tiltrengt strøm til næringsliv og folk på fastlandet, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

– Det er veldig positivt at olje- og gassindustrien utreder ulike alternativer for elektrifisering av virksomheten på sokkelen, også ved bruk av havvind, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer for ny industriutvikling, og Norge beholder ledertrøyen i industrialiseringen av flytende havvind, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Også miljøbevegelsen er positiv til initiativet fra oljeindustrien.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) trekker fram viktigheten av sameksistens med andre havnæringer, spesielt fiskeriene.

De ansatte i Equinor støtter planene helhjertet og ber politikerne raskt gi konsesjon slik at havvindmøllene kan være i drift fra 2027.

Flere nyheter: