reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Da Equinor fikk tillatelse til å forlenge levetiden til Norneskipet, brukte de en programvare som inneholdt feil. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix.

Equinor fikk forlenget levetiden til oljefelt – brukte programvare med alvorlig feil

Da Equinor søkte om økt levetid til Nornefeltet, brukte de samme feilrammede programvare som er avdekket på Johan Castberg. Nå må analysene gjøres på nytt.

Av NTB | 04.09.2020 16:23:04

Økonomi og næringsliv: I utgangspunktet skulle Nornefeltet, som har produsert olje siden 1997, stenges ned i 2022. Men i desember 2018 fikk Equinor godkjenning av myndighetene til å forlenge levetiden fram til 2036.

For å få godkjent en slik forlengelse må oljeselskapene levere inn omfattende analyser av hvordan installasjonene vil kunne tåle belastningen med flere nye år ute i hard sjø.

Nå viser det seg at Equinor brukte en programvare med alvorlige feil da de beregnet belastningen på skroget til Norneskipet for de 14 nye årene.

Det kommer fram i referatet fra et møte Equinor og Petroleumstilsynet hadde 11. august, som NTB har fått tilgang til.

Talsperson Fredrik Jebsen Bråten i Equinor sier at de nå jobber med å gjøre nye analyser til Norne med oppdatert programvare og at noen sjekker gjenstår.

– Programvarefeilen har ingen konsekvens for daglig drift og produksjon fra Norne, sier han til NTB.

I tillegg til programvarefeilen har Equinor oppdaget store problemer med kvaliteten på sveisingen på Castberg-prosjektet, og Petroleumstilsynet (Ptil) har startet gransking av saken.

Tilsynet bekrefter at de også er kjent med at programvareproblemene kan påvirke Nornefeltet.

– Vi har fått informasjon fra Equinor om denne feilen i programmet for utmattingsberegning og de konsekvensene det har for Norne, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til NTB.

Equinor har opplyst til Ptil at feilene kan føre til at de må endre inspeksjonsplanene på Norne.

– Vår vurdering er at disse feilene, og de konsekvensene de har, ikke svekker totalsikkerheten på Norne, men at det kan medføre økt og endret inspeksjonsprogram og påfølgende reparasjoner der det trengs, sier Midttun.

– Feilen har en begrenset påvirkning på den totale analysen, sier Bråten.

Equinor opplyser at eventuelle endringer i inspeksjonsprogrammene vil bli innført i løpet av høsten.

– DNV GL samarbeider løpende med kunder som er påvirket av de potensielle konsekvensene, skriver ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon Stig Grøndahl i en epost til NTB.

Han opplyser at kunder som bruker programvaren umiddelbart ble kontaktet da de ble kjent med feilen.

– Det er bekymringsfullt, og det er naturlig at petroleumstilsynet setter i gang en egen gransking av hva som har skjedd der. Det er et minimum, sier han til NTB.

Hauge sier at miljøstiftelsen sitter på informasjon om at Norne allerede sliter i dårlig vær.

– Dette medfører økte driftskostnader og dårligere økonomi i Norne-prosjektet. Granskningen bør avdekke hvor mye problemer som har oppstått på Norne som følge av dette, også når det gjelder driften, og ikke bare det materialtekniske.

Equinor svarer at programvaren det er funnet feil på, brukes til utmattingsberegninger og at utmattingssprekker primært er en potensiell kostnad knyttet til inspeksjon og vedlikehold i drift.

Programvarefeilen ble oppdaget i april i år i forbindelse med byggingen av produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet på et verft i Singapore.

Talsperson Fredrik Jebsen Bråten i Equinor understreker at selskapet så langt ikke har noen indikasjoner på at feilen vil kunne gi noen konsekvenser for levetidsforlengelsen som er gitt for Norne.

Det er DNV GL som har utviklet programvaren som det er oppdaget feil på. Selskapet understreker at feilen ikke har umiddelbare konsekvenser for konstruksjonens sikkerhet.

Miljøstiftelsen Bellona har flere ganger varslet om problemene som har oppstått på Johan Castberg, både i forbindelse med programvarefeilen og sveiseproblemene. At programvarefeilen også har innvirking på Nornefeltet bekymrer Bellona-leder Frederic Hauge.

(©NTB)

Flere nyheter: