Menu
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk av EOS-utvalget på Stortinget. Bildet viser PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

EOS-utvalget refser PST

PST får skarp kritikk av EOS-utvalget for å ha registrert stortingsrepresentanter kun på grunnlag av at de var med i en vennskapsgruppe.

Av NTB | 31.03.2020 11:17:08

Kriminalitet og rettsvesen: Det å være med i en vennskapsgruppe kan ikke alene begrunne en arbeidsregistrering hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST), fastholder utvalget i sin årsrapport, som ble overlevert til Stortinget tirsdag.

«PSTs registrering inn mot politiske miljøer angår ikke bare den enkeltes rettssikkerhet, men kan få konsekvenser for hele samfunnet», advarer EOS-utvalget.

«Et demokrati er avhengig av en fri meningsdannelse og at borgerne kan virke politisk. Om en tjeneste registrerer en person alene på bakgrunn av noe som kan knyttes til et politisk miljø, kan det ha en nedkjølende effekt på borgernes mulighet til å virke politisk.»

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i Norge.

Ingen av dem skal ha blitt utsatt for avlytting, kameraovervåking eller lignende.

PST har forklart registreringene med at medlemskapet i vennskapsgruppen gjorde representantene sårbare for fremmed etterretning. PST avviser at registreringene har bakgrunn i representantenes politiske oppfatninger.

EOS-utvalget konkluderer på sin side med at registreringene var «klart urimelige», og at PST har «utvist et klanderverdig skjønn».

– PST tar kritikken fra EOS-utvalget alvorlig, og vi har rettet oss etter de bemerkninger utvalget har kommet med i årsmeldingen for 2019, sier PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i en skriftlig kommentar til NTB.

Friheten til å engasjere seg politisk er helt grunnleggende for et fritt demokrati, understreker hun.

Freddy André Øvstegård, SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, mener saken er alvorlig.

– Dette er som et gufs fra fortida som minner om den politiske overvåkingen som sikkerhetsmyndighetene gjorde før. Prinsipielt sett er det svært alvorlig at folkevalgte blir registrert utelukkende på grunn av tilslutning til en venneforening, sier Øvstegård.

Han mener saker av denne typen undergraver tilliten til PST.

– EOS-utvalget har rett i sin kritikk, og PST bør legge paddeflate nå, sier Øvstegård.

– Her må det ryddes opp slik at noe lignende ikke skjer igjen.

PST har opplyst til EOS-utvalget at denne registreringen vil bli slettet.

EOS-utvalget utfører også kontroll med E-tjenesten, som i årsrapporten får kritikk for å ha unnlatt å informere om verktøy for å sammenstille informasjon, inkluder om norske fremmedkrigere.

«Vi kan ikke føre en reell kontroll med tjenestens behandling av opplysninger om nordmenn om vi ikke kjenner til alle systemer, registre og verktøy der slike opplysninger behandles», understreker EOS-utvalget.

EOS-utvalget har også satt i gang en undersøkelse av Frode Berg-saken, men sier det er uklart nå denne vil være ferdig.

Stortingspolitikerne som ble registrert av PST, tilhører partier fra hele partiskalaen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) uttaler til Aftenposten at ulovlig politisk registrering og i verste fall overvåking «truer våre demokratiske kjerneverdier».

I årsrapporten fra EOS-utvalget kommer det også fram at en journalist ble registrert av PST fordi han ble invitert på middag av en person som er tilknyttet fremmed etterretning.

(©NTB)

Flere nyheter: