Menu
Colonial Pipelines anlegg i Helena, Alabama. Et stort rørledningsnett som transporterer drivstoff langs østkysten av USA, er rammet av dataangrep. Arkivfoto: Brynn Anderson / AP / NTB

Enormt rørledningsnett rammet av dataangrep i USA

Et dataangrep har ført til midlertidig stans i driften av rørledninger som leverer rundt 45 prosent av alt drivstoff på USAs østkyst, opplyser operatøren.

Av NTB | 08.05.2021 19:39:43

Kriminalitet og rettsvesen: Colonial Pipeline bekrefter lørdag at det dreier seg om et angrep med løsepengevirus. Selskapet sier ikke hvem som har framlagt kravet eller hva det lyder på. Løsepengekrav er vanlig under angrep fra kriminelle hackere som stjeler data og kreve ren stor pengesum for å frigi dem.

Selskapet sier angrepet fant sted fredag. Også noen av selskapets IT-systemer ble rammet. Colonial Pipeline transporterer bensin, diesel, flybensin og fyringsolje fra raffinerier, primært på Golfkysten. Rørledningsnettet strekker seg fra Texas til New Jersey.

Et eksternt datasikkerhetsfirma er hyret inn for å etterforske angrepets natur og omfang, opplyser Colonial Pipeline. Også politi og føderale myndigheter er kontaktet.

Angrepet kommer trolig ikke til å ramme bensinleveransene med mindre nedstengingen blir langvarig, mener eksperter.

– Vi jobber omhyggelig for å håndtere saken og minimere konsekvensene for våre kunder og for dem som er avhengig av Colonial Pipeline, heter det videre.

Colonial har base i Georgia sør i USA og transporterer 2,5 millioner fat raffinerte petroleumsprodukter daglig. Selskapets 8.850 kilometer med rørledninger frakter drivstoff til 50 millioner kunder.

Oljeanalytiker Andy Lipow sier konsekvensen av dataangrepet for drivstoffleveransene og prisene er avhengig av hvor lenge rørledningsnettet er stengt. Dersom det varer i en eller to dager, kan følgene bli minimale. Men en driftsstans på fem-seks dager kan føre til drivstoffmangler og prisøkninger, spesielt i området fra det sentrale Alabama til Washington D.C., mener Lipow.

Det er uklart nøyaktig hvordan angrepet ble utført, hvem som står bak eller hva motivet kan ha vært.

– Dette angrepet er uvanlig for USA. Men når det kommer til stykket, er angrep rettet mot driftsteknologi i ferd med å bli hyppigere, sier Algirde Pipikaite, datastrategisjef ved Verdens økonomiske forums senter for datasikkerhet.

– Med mindre datasikkerhetstiltak forankres i teknologiens utviklingsfase, kommer vi sannsynligvis til å se hyppigere angrep mot industrisystemer som olje- og gassrørledninger og vannrensingsanlegg, sier Pipikaite.

– På nåværende tidspunkt er vårt primære fokus en trygg og effektiv gjenoppretting av vår tjeneste og vår innsats for å vende tilbake til normal drift, sier selskapet og legger til at denne prosessen er i gang.

En langvarig svikt i forsyningene av flybensin kan ifølge oljeanalytikeren ramme driften av store flyplasser i Georgia og North Carolina.

Flere datasikkerhetseksperter mener angrepet viser at tilsynet med industrien må styrkes for å gjøre den bedre rustet for framtidige trusler.

(©NTB)

Flere nyheter: