Menu
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er glad for at engangsløsningen er på plass. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Lengeværende asylsøkere får oppholdstillatelse

Regjeringen innfører en engangsløsning som gir enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og lang oppholdstid i Norge oppholdstillatelse.

Av NTB | 29.04.2021 21:10:06

Politikk: Ordningen gjelder for utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert.

Man må også ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år. Ordningen gjelder ikke for utlendinger som er straffedømt.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en løsning for denne gruppen. De er tallmessig få, men de er i en vanskelig situasjon. Det er likevel viktig å understreke at dette er en engangsløsning, og den vil ikke gjelde straffedømte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Oppholdstid utenfor Norge trekkes fra i regnestykket, og utlendingen må ha bodd i Norge 1. januar 2019.

– Det er mennesker som av ulike grunner ikke kan returneres til hjemlandet, men som heller ikke har fått opphold i Norge som gir dem mulighet til å delta i samfunnet. Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende, og disse menneskene burde få en avklaring, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Løsningen er midlertidig, og den vil bli opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet.

Det betyr at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold. Det samme vil en person som er 35 år, men som har vært 30 år i landet.

Man må selv be om å få saken sin vurdert etter engangsløsningen, som trer i kraft 1. juni. Siste frist er 1. desember.

I Granavolden-plattformen fra 2019 heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge».

Flere nyheter: