Menu
Siv Jensen og Terje Halleland. FOTO: Privat

Enighet om utslippsfri norsk sokkel

Equinor, LO og NHO går sammen om et mål om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050. - Dette er god klimapolitikk, sier energipolitisk talsmann Terje Halleland (FrP) som også er opptatt av helheten.

Av NTB | 06.01.2020 12:32:00

Natur og miljø: Ifølge VG og E24 er målet å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, målt mot 2005. Det innebærer et kutt fra 13,5 millioner tonn CO2 til 8,1 millioner tonn.

– Det er bra at aktørene på norsk sokkel ønsker å kutte egne utslipp, men dette bør gjøres på en mest mulig kostnadseffektiv måte, sier energipolitisk talsmann Terje Halleland (FrP).

Han viser til at regjeringen allerede har en ambisiøs klimaavtale med EU hvor målet er å kutte utslipp ved bruk av kvoter og ved satsing på karbonfangst og -lagring (CCS).

– Dette er god klimapolitikk fordi man kutter utslippene der det er billigst å ta kuttene, sier Halleland.

Han vil at Norge skal ta en lederolle.

– Det er viktig at Norge blir ledende på teknologiutvikling og det er nok mye ny teknologi som skal etableres her om dette skal la seg gjøre. Det lover godt for industrien vår og vil også kunne sikre flere arbeidsplasser, sier Halleland.

Halleland er også opptatt av en helhetlig politikk på området.

– Når det nå foreligger planer om å elektrifisere store landanlegg og aktiviteten på sokkelen i tillegg til transport på sjø og land, er det helt påkrevd å se på helheten i det norske kraftsystemet, sier han og fortsetter.

– Da må det tas med kostnader og konsekvenser av å bygge ut ny kraft, utbygging av kraftnettet i tillegg til å se på hva annet som den norske kraften kunne vært brukt til.

Han påpeker at det er mye ny industri som også har ønsket å etablere seg i Norge på grunn av tilgangen til den utslippsfrie og billige kraften.

Store planer i Equinor

Ifølge E24 blir kuttplanene kjent i form av to presentasjoner mandag formiddag. Den ene er med Equinor, mens den andre holdes av KonKraft-samarbeidet, der LO og NHO er store aktører.

En kilde med tilknytning til saken bekrefter dette overfor NTB, samt at innholdet i de to medienes artikkel er riktig.

I målsettingen brukes begrepet «netto null», ettersom det gir rom for å fortsatt ha utslipp, men å veie opp for disse med karbonfangst og -lagring.

Ifølge NRK kommer kuttene til å koste Equinor og partnerne rundt 50 milliarder kroner. Etter det kanalen erfarer, skal CO2-utslippene kuttes med fem millioner tonn i året.

Leder Frederic Hauge i Bellona betegner overfor E24 målsettingen som et «historisk skifte».

– Det er veldig positivt at oljeindustrien endelig skjønner at de må ta klimagrep. Det var jaggu på tide. Hvis vi ser tilbake på den gangen Statoil og Frp kjempet mot elektrifisering, så viser dette at det har skjedd en stor holdningsendring, sier Hauge.

– Dette er først og fremst et pressestunt fra fossilene, ikke noe klimatiltak som monner. De store utslippene kommer fra bruk av olje, ikke produksjon, sier Andreas Randøy til NTB. Han er innstilt som ny nestleder i organisasjonen, som søndag åpnet sitt landsmøte.

– I 2050 skal vi ikke ha noen norsk oljeproduksjon, og i tillegg er det rett og slett for sent. Tina Bru fra Høyre har for eksempel foreslått nullutslipp på sokkelen innen 2035. Skal vi løse klimakrisen, må vi ha et helt annet ambisjonsnivå enn knøttsmå kutt langt inn i framtida, legger Randøy til.

Fra NHO skal Norsk Olje og Gass og Norsk Industri være en del av samarbeidet, mens LO skal være representert ved Fellesforbundet og Industri Energi.

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor ønsket søndag kveld ikke å kommentere saken overfor NTB.

Kuttene skal blant annet komme gjennom økt elektrifisering og bruk av vindturbiner på steder en ikke får til å elektrifisere fra land, skriver E24.

Natur og Ungdom lar seg ikke imponere over målsettingen om kutt.

Ifølge E24 er også Norges Rederiforbund med, noe som skal innebære at skipsfarten på norsk sokkel skal gjøre tilsvarende kutt.

Flere nyheter: