reklame for Utvik Autoservice
Menu
SVs Torgeir Knag Fylkesnes vil jobbe videre for at Stortingets behandling av kvotemeldingen blir utsatt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Enighet om å skrote statlig fiskekvoteordning

Det blir ikke noe av regjeringens forslag om å innføre en statlig kvotebank for fiskerinæringen. – Utrolig gledelig, sier opposisjonen.

Av NTB | 30.04.2020 14:47:46

Økonomi og næringsliv: Regjeringspartiene og Frp sier de har lyttet til næringen når de nå går inn for å legge vekk forslaget, samt å forlenge de såkalte strukturkvotene med 15 år.

– Dette var et utrolig upopulært forslag. En samlet næring var imot, hele opposisjonen var imot. Regjeringen hadde ikke annet valg enn å bøye seg, sier fiskeripolitisk talsmann Torgeir Knag Fylkesnes i SV til NTB.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV gleder seg over det de mener er en svært viktig seier.

– Om dette hadde fått flertall, ville det snudd opp med på hele fiskeripolitikken. Det ville gjort staten til den største kvotebaronen i Norge, og derfor var det så viktig å få stoppet det, sier Geir Pollestad, fiskeripolitisk talsmann i Senterpartiet.

– Det ville vært en gavepakke i milliardklassen til de største aktørene, sier Fylkesnes.

Det var daværende fiskeri- og sjømatsminister Harald T. Nesvik (Frp) som la fram kvotemeldingen i fjor høst. Men etter at Fremskrittspartiet forlot regjeringen i januar, varslet flere i partiet at det ville bli nødvendig med justeringer

Frps fiskeripolitiske talsperson Bengt Rune Strifeldt sier de har lagt vekt på å være konstruktive for å finne en løsning som kan skape stabilitet og forutsigbarhet for næringen.

– Den nye kvoteordningen vil gi positive utslag for kystsamfunnene og bidra til å skape økt aktivitet også på land. Dette er viktig for å utvikle fiskerinæringen i positiv retning i årene fremover, sier Strifeldt.

Næringskomiteen på Stortinget la torsdag fram sin innstilling. Hovedpunkter er: Ingen kvotebank, ingen strukturforlenging, samfiskeordning til 2025, valgfritt å endre fartøyets faktiske lengde til hjemmelslengde.

Flertallsinnstillingen innebærer også at næringen får en ekstra avgift på 100 millioner kroner, som medfører at den bidrar med til sammen 460 millioner kroner som er en vesentlig andel av kostnadene knyttet til forvaltningen av fiskeriene.

– Viktige prinsipper i fiskeripolitikken står på spill. Fiskerinæringen fortjener bedre enn dette, sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth.

Hun mener meldingen er altfor uklar og dårlig utredet fra regjeringens side, og underveis i behandlingen har det stadig dukket opp nye ting.

– For oss er det grunnleggende at fiskeressursene tilhører fellesskapet, og fiskeripolitikken skal sikre aktivitet, arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Vi vil stanse utviklingen med stadig flere ressurser på færre hender og at de store blir større og de små blir færre. Regjeringens kvotemelding går i feil retning, sier Myrseth.

Strukturkvoter gir mulighet til å samle flere kvoter på ett fartøy. Ordningen skulle i utgangspunktet gjelde i 20 år, og de første slike kvoter vil løpe ut i 2027. Ifølge det opprinnelige forslaget kunne man da forlenge ordningen med 15 år, men dette er nå droppet.

Kvotemeldingen ble avgitt til tross for stor motstand fra opposisjonen. De tre rødgrønne partiene mente det var uforsvarlig at meldingen skal opp til behandling i Stortinget nå, bare dager etter at Riksrevisjonen la fram en rapport med alvorlig kritikk av fiskeripolitikken.

De rødgrønne partiene beskriver seg selv som i stor grad på linje i fiskeripolitikken. De varsler omkamp og at kvotemeldingen blir en viktig kampsak i kystkommuner ved valget i 2021.

(©NTB)

Flere nyheter: