Menu
NISO-leder Joachim Walltin er som spillernes fagforeningsleder blitt enig med klubbenes interesseorganisasjoner og fotballforbundet om betingelser for permitteringer under viruskrisen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Enighet mellom organisasjonene om fotballpermitteringer

Det er oppnådd enighet mellom NISO og Norsk Fotballtrenerforening, fotballforbundet og klubbenes interesseorganisasjoner om betingelsene for permitteringer.

Av NTB | 17.03.2020 21:46:59

Sport: Det meldes tirsdag kveld i felles pressemeldinger fra spillernes fagforening, trenerforeningen, Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Divisjonsforeningen.

Blant punktene det er oppnådd enighet om er at klubbene kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell, herunder spillere eller trenere av betydelig verdi for klubben, i vurderingen av hvem som skal permitteres. Dette forutsetter at det er gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger.

Partene er ifølge pressemeldingene enige om at det «i lys av den unntakstilstanden fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig er i» foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot idrettsarrangementer og organisert aktivitet.

Enighet omkring permitteringsgrunnlaget er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver om å sysselsette spillere og trenere på en hensiktsmessig måte.

Partene viser i den forbindelse til tre spesielle punkter man er enige om:

1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges med samme betingelser som i dag.

2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere eller trenere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger eller får disse avkortet, og så fremt det lar seg gjøre til å søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse.

3. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell, som nevnt over.

(©NTB)

Flere nyheter: