reklame for smiaa
Menu

Enighet i kommuneoppgjøret

Ansatte i kommunene er sikret reallønnsvekst etter at YS-Kommune og KS natt til onsdag ble enige i årets tariffoppgjør.

Av NTB | 16.09.2020 02:07:52

Arbeidsliv: LO-kommune er tilfreds med at partene er blitt enige om å opprettholde kjøpekraft og bedre uttellingen for kompetanse og heltid i kommuneoppgjøret.

– Vi er glade for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag i dette hovedoppgjøret. Vi var klar over at det var svært lite penger til rådighet, men har klart å få til et oppgjør der folk opprettholder kjøpekraften. Det skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene vi greide å forhandle oss fram til nå, sier LO-kommunes leder Mette Nord.

De avtalte tilleggene er på mellom 1.400 og 1.900 kroner.

– Dessuten har vi fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden, sier hun.

– Resultatet er på linje med frontfaget. Våre medlemmer får reallønnsvekst. Det har vært et krevende oppgjør. Gitt situasjonen forhandlingene har foregått i, er vi tilfreds med resultatet, sier Thorkildsen.

– Våre medlemmer har tatt et betydelig samfunnsansvar gjennom pandemien. Det gjør vi også nå. Vi er også enige om å styrke arbeidet med kompetanseutvikling og å intensivere arbeidet for heltid i kommunesektoren, sier hun.

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.

– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal.

Koronakrisen og hensynet til landets økonomi gjør at det har vært svært lite penger å fordele i årets oppgjør.

– Samlet sett sikres Unios medlemsgrupper reallønnsvekst dersom forventet prisvekst blir 1,5 prosent, sier Handal.

Forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen for YS Kommune (YS K) kaller oppgjøret «akseptabelt».

Unio har forhandlet på vegne 135.000 medlemmer i kommunesektoren. Det er blant annet lærere i barnehager og skoler, sykepleiere og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Flere nyheter: