Menu
Regjeringen vil forenkle reglene i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) sier dette vil gi en mer forutsigbar praktisering og færre konfliktfylte dispensasjonssaker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Endring i plan- og bygningsloven skal minske konfliktnivået

Regjeringen vil forenkle i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven.

Av NTB | 09.04.2021 12:17:43

Politikk: I de nye reglene kan ikke kommunen gi dispensasjon dersom nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt.

– Dette vil gi en mer forutsigbar praktisering og færre konfliktfylte dispensasjonssaker, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Ifølge regjeringen vil det ved å forenkle bestemmelsen bli tydeligere hvilket handlingsrom kommunene og Statsforvalteren har.

Samtidig fjernes reglene om at kommunene ikke bør gi dispensasjon dersom regionale og statlige myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Det betyr at kommunen vil stå noe friere i vurderingen av det skjønnet som ligger til kommunen i en dispensasjonssak.

(©NTB)

Flere nyheter: