reklame for Sheiken Bowling
Menu
Endelig kvote for lisensfelling i ulvesonen neste år blir på to revir. Illustrasjonsfoto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB

Endelig kvote for lisensfelling i ulvesonen i 2021 blir på to revir

Klima- og miljødepartementet bekrefter vedtaket om felling av ulv i revirene Aurskog og Kynna. Vedtaket om felling i Hernes, Hornmoen og Rømskog oppheves.

Av NTB | 21.12.2020 21:23:23

Natur og miljø: Rovviltnemndene vedtok i oktober felling innenfor ulvesonen i fire helnorske revir og i ett revir på grensen mellom Norge og Sverige. Vedtaket ble påklaget til Klima- og miljødepartementet og er nå behandlet.

Konklusjonen deres er at det er hjemmel i loven for lisensfelling av ulvene i de to revirene Aurskog og Kynna. Det er ikke grunnlag for felling av ulvene i revirene Hernes og Hornmoen, eller i grensereviret Rømskog.

Dette er også i tråd med innstillingen fra rovviltnemndenes faglige sekretariat, skriver departementet i en pressemelding.

Lisensfellingskvoten er satt til åtte ulv i Kynna og to ulv i Aurskog. Kvoten er basert på registreringene hittil i vinter. Dersom nye opplysninger viser at det er flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten bli endret av fylkesmannen.

Lisensfellingen av ulv i ulvesonen starter 1. januar.

– Med dette vedtaket kan det se ut som forvaltningen har glemt at ulven er kritisk truet og totalfredet i Norge. Loven pålegger forvaltningen at ulvebestanden skal bli levedyktig på lang sikt, og nå gjør man det stikk motsatte, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Hun viser til at revirene som nå skal skytes, består av ulv som ikke utgjør fare for skade på beitedyr.

– Disse ulvene lever innenfor ulvesonen, hvor felling bare skal tillates unntaksvis, sier Andaur.

– Vedtaket viser liten vilje til å styre etter Stortingets politikk i ulvesonen, og det rammer lokalsamfunn hardt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han viser til at ulvebestanden er større enn de fire-seks ynglingene Stortinget har bestemt og mener det er respektløst at beslutningen kommer så tett opp til jaktstart 1. januar.

– Nå har regjeringens politikk over tid nærmest stadfestet ulvesonen som et ulvereservat i praksis, sier Bartnes.

– Regjeringens mål er å forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mulig. Samtidig må forvaltningen være innenfor rammene som Stortinget har vedtatt og som følger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Felling av ulvene i Aurskog og Kynna vil kunne gi en bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet og er innenfor rammene av lovverket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldingen.

WWF Verdens naturfond mener det er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen å tillate jakt i to revir innenfor ulvesonen.

Norges Bondelag mener på sin side at det er handlingsrom, også juridisk, for å ta ut alle de fem flokkene som rovviltnemndene landet på tidligere i år.

(©NTB)

Flere nyheter: