Menu
AstraZeneca-vaksinen på et vaksinasjonssenter i Amsterdam. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

EMA anslår at blodpropp er bivirkning hos 1 av 100.000 som får AstraZeneca-vaksinen

EUs legemiddelbyrå anslår at 1 av 100.000 som får AstraZeneca-vaksinen får de alvorlige bivirkningene med blodpropp og lavt antall blodplater.

Av NTB | 23.04.2021 16:19:46

Medisin og helse: EMA har gjennomført en sammenligning av hvor mange sykehusinnleggelser og dødsfall vaksinen kan avverge, sett opp mot hvor mange som får bivirkningene.

Når det gjelder sykehusinnlagte og antall intensivpasienter, avverger vaksinen ifølge EMA flere tilfeller enn bivirkningene skaper for alle aldersgrupper i land med høyt smittetrykk.

Kun for de yngste i land med lavt smittetrykk blir det flere alvorlige tilfeller av bivirkninger enn innleggelser på intensiven vaksinen avverger.

Det er blant de yngre aldersgruppene det er avdekket klart flest tilfeller av de alvorlige, og i noen tilfeller dødelige, bivirkningene.

Samtidig vil det være 1,9 tilfeller av de alvorlige bivirkningene per 100.000 vaksinerte i denne gruppen.

EMAs konklusjon ut fra tallene er at vaksinens fordeler er større enn risikoen, særlig for eldre aldersgrupper. De gir dermed fortsatt vaksinen grønt lys.

– AstraZeneca-vaksinen avverger sykehusinnleggelser, og dermed også dødsfall. Fordelene er større enn risikoen. Det er viktig å få fram at dataene viser at fordelen ved vaksinen øker jo høyere alderen er, sier Peter Arlett, dataanalysesjef i EMA.

– Vi vil fortsatt følge utviklingen tett, legger han til.

Samtidig vil det være 5,8 tilfeller av den alvorlige bivirkningen i gruppen 20–49 år.

– Hvis man bare ser på en faktor, som dødsfall i land med lav smitte, er det lett å stille spørsmål ved vaksinen. Men vi må se det større bildet og se på alle faktorer, sier Arlett.

Han sier oversikten ikke må tolkes som at vaksinen i noen tilfeller er mer farlig enn å bli smittet av koronaviruset.

I aldersgruppen 70–79 forhindres 45 sykehusinnleggelser grunnet covid-19, mens i aldersgruppen 80+ er antallet 151. Det settes opp mot henholdsvis 0,5 og 0,4 tilfeller av de alvorlige bivirkningene.

I Norge har Folkehelseinstituttet anbefalt å ta vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet, etter å ha gjort lignende beregninger. Norge har lavt smittetrykk, og konklusjonen til FHI ble at vaksinen skaper flere alvorlige sykdomstilfeller enn den avverger for dem under 50 år i Norge.

Et ekspertpanel skal legge fram sin rapport 10. mai, og etter den vil regjeringen avgjøre vaksinens framtid i Norge. Det vil også påvirke bruken av Janssen-vaksinen, som også granskes for lignende bivirkninger.

Når det gjelder dødsfall er tallene annerledes. I en gruppe på 100.000 vil ikke vaksinen vil ikke forhindre noen dødsfall i gruppen 20–29 år, selv i land med høyt smittetrykk, ifølge EMAs tall.

I land med lavt smittetrykk vil ikke vaksinen forhindre noen dødsfall i gruppen mellom 20 og 39 år, viser EMAs oversikt. I gruppen 40–49 vil vaksinen avverge ett dødsfall per 100.000 innbyggere.

Og selv i land med lavt smittetrykk, ser effekten av vaksinen svært god ut i eldre aldersgrupper. For 60 til 69-åringene avverges 19 sykehusinnleggelser per 100.000 innbyggere, mens statistikken tilsier ett tilfelle av alvorlige bivirkninger.

(©NTB)

Flere nyheter: