powergym
Menu
elsykkel

Elektrisk stemning i Hårfagrerittet

Hårfagrerittet vurderer i år å slippe til el-sykler i løpet, melder NRK. Bakgrunnen er at stadig flere får seg elektrisk sykkel og rittledelsen mener det er viktig å få med også denne gruppa.

Av admin | 27.04.2015 07:29:45

Det er store pris, kvalitets-, bruks- og ytelsesforskjeller innen elsykler. Det er få elsykler i prisklassen under 10.000 kr, og at de fleste elsykler koster fortsatt mellom 15.000 og 30.000 kr.

Med elsykkel sykler du alltid i medvind, hevder entusiastene. Og de har på mange måter rett. Med en elsykkel oppleves motbakken som slakere og jobbreisen som kortere. Disse opplevelsene kan i neste omgang bidra til at du velger å bruke elsykkelen langt oftere enn du bruker tråsykkelen din i dag.