Menu
Det er sendt ut oransje varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare for store deler av Sør- og Midt-Norge. I tillegg er det nå ekstremværvarsel for Trøndelag og Møre og Romsdal. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Ekstremværet Gyda treffer Trøndelag, Møre og Romsdal – vinterstorm fra Hardanger til Finnmark

Vanvittige regnmengder skyller over Trøndelag og Møre og Romsdal de neste dagene. Ekstremværet har fått navnet Gyda, og kommunene settes i beredskap.

Av NTB | 11.01.2022 14:47:38

Ulykker og naturkatastrofer: Først kom et varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå for store deler av Sør- og Midt-Norge. Like etter kom ekstremværvarselet for Trøndelag og Møre og Romsdal. Onsdag og torsdag kommer det mellom 100 og 200 millimeter nedbør på Vestlandet, hele 150 millimeter på ett døgn enkelte steder.

– Vedvarende regn gjør at vi venter at flere stasjoner kan få rekord for døgnnedbør for januar. Det er også mildt for årstida, slik at all nedbøren som faller, er ventet som regn også høyt til fjells, heter det på met.no.

Onsdag og torsdag kommer det høyst sannsynlig store snøskred på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland. Tirsdag ble også Ytre Nordmøre omfattet av det oransje farevarselet.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga sier til NRK at det blir dårlig vær på onsdag, men det blir enda dårligere på torsdag.

– Det blir utfordrende vær mange steder de neste dagene. Stormen vil treffe hardt over hele landet, sier han.

Nord i landet faller nedbøren som snø. I områdene over 300 meter ventes det 30–35 centimeter.

–Vi venter flere store og noen svært store naturlig utløste skred. Hold god avstand til løsneområder og utløpsområder for snøskred, sier vaktleder Odd-Arne Mikkelsen i snøskredvarslingen i NVE.

NVE tilbyr hjelp til kommunene for å håndtere flom og skredhendelser, og rundt om i landet er forberedelsene i gang.

I Nordfjordeid ligger kummer og avløp i gatene dekket av snø og is.

– Nå graver vi fram alle slukene slik at de kan ta unna regnet, sier Hans Petter Vereide ved teknisk etat i Stad kommune til NRK.

I Sør-Troms kom det mye snø i forrige uke, dermed blir det mye å gjøre for kommunen før tøværet kommer.

– Vi har skrapt vekk mye snø fra veiene slik at det ikke blir så mye sørpe når mildværet slår til, sier avdelingsleder Andre Jensen i Harstad kommune.

– Dersom vi får svært rask snøsmelting, kan vi risikere lokale oversvømmelser i tettbygde strøk fordi de naturlige vann- og flomveiene er dekket av store mengder kompakt måkesnø og isblokker, sier Bård Alsaker, leder for foreningens ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk.

Særlig veigrøfter og avløpssluk er en del steder dekket av knallhard, tilfrosset snø etter snømåking så langt i vinter. Dermed er de naturlige flomveiene stengt, og vannet havner i veien i stedet.

– Vi anbefaler huseiere å ta en vurdering av sine eiendommer og sjekke hvordan snøsmeltingen vil virke inn på deres eiendom, sier Alsaker.

– Statens vegvesen har iverksatt ekstra overvåking og beredskap, og vi koordinerer tett med andre beredskapsmyndigheter, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Han ber folk følge nøye med på informasjon om vær- og trafikksituasjonen fra veitrafikksentralene og i mediene. I tillegg bør man vurdere om bilreiser er nødvendige, sier Karbø.

Politiet i Innlandet ber befolkningen om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder på grunn av skred- og flomfaren.

De oppfordrer innstendig om at folk ikke begir seg ut på skitur eller topptur i høyfjellet de neste dagene.

Som om ikke dette var nok, er det også sendt ut gult farevarsel om vindkast onsdag morgen for hele landet fra Agder til Troms, unntatt for Oslo og Viken. Det er ventet vindkast på mellom 30 og 35 meter per sekund.

Snøskredfaren er størst onsdag, men også utover torsdag ventes naturlig utløste skred. Årsaken er all nedbøren kombinert med kraftig vind og mildvær. Forholdene omtales som «omfattende ustabile».

Rådgivende Ingeniørers Forening advarer om at rask is- og snøsmelting kan føre til flom i tettbygde strøk.

Værforholdene vil også skape problemer for trafikken, advarer Statens vegvesen.

Flere nyheter: