Menu
Det blir enorme inntekter til Haugaland kraft i år, selv med ekstraordinære skatter som regjeringen foreslår. FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland.

Ekstreme inntekter for kraftselskapene

Selv med ekstraordinære skatter på kraftselskapene i 2022, vil selskaper som Haugaland Kraft og Lyse komme ut med betydelige overskudd.

Av Egil M Solberg | 29.09.2022 13:52:39

Strømkrise: Staten tar inn rundt to tredeler av alle inntektene fra kraftselskapene i den foreslåtte skatteendringen.

Men på grunn av de ekstreme strømprisene, sitter kraftselskapene fortsatt igjen med omtrent fem ganger høyere inntekter enn hva som har vært vanlig de siste årene.

Kraftselskapene får i forslaget en grunnrenteskatt på 45 prosent. Det er en økning fra 37 prosent. Grunnrenteskatt betyr skatt på avkastning av naturressurser.

Den ekstraordinære skatten er på 23 prosent av den delen av kraftprisen som overstiger 70 øre/kWh.

Selskapene som produserer vannkraft må da først betale 45 % av alle inntekter, for så å betale en form for toppskatt på 23 % på alt over 70 øre – samlet 68 % skatt på alt over 70 øre per kilowattime.

Med en strømpris på 500 øre, vil 261 øre gå direkte til Staten. Kraftprodusenten sitter igjen med 239 øre. Det vil uansett gi historisk høye inntekter for selskapene som produserer strøm her i landet.

Det er vanlig med snittpriser på rundt 30 øre per kWh her i landet. Selv med skjerpet skatt gir dette da åtte ganger høyere inntekter for kraftprodusentene i 2022, sammenlignet med hva som har vært vanlig tidligere år.

Protester fra Lyse

Kraftselskapet Lyse dropper planlagte investeringer på 5 milliarder kroner i vannkraftverk etter regjeringens nye skattegrep.

Milliardene skulle gå til å oppgradere vannkraftverkene i Røldal-Suldal, skriver E24.

Men nå blir investeringene satt på vent.

– Jeg hadde forventet at det kom noe, men det var langt verre enn det jeg trodde, sier administrerende direktør Eimund Nygaard.

Flere nyheter: