Menu
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker ekspertvurdering av de stansede vaksinene. Foto: Berit Roald / NTB

Ekspertutvalg skal vurdere AstraZeneca- og Janssen-vaksinen

En ekspertgruppe skal vurdere risikoen ved å ta i bruk AstraZeneca- og Janssen- vaksinene, som begge er stoppet etter alvorlige bivirkninger.

Av NTB | 15.04.2021 16:34:11

Medisin og helse: – Regjeringen setter ned et ekspertutvalg med eksperter fra inn- og utland som får i oppgave å se på disse problemstillingene, sier helseminister Bent Høie.

Gruppen skal levere sin rapport 10. mai. Den skal ledes av Lars Vorland, som har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi og som har hatt en rekke toppstillinger innen det norske helsevesenet.

– De skal gjøre en helhetlig risikovurdering av å ta vaksinene i bruk og vurdere bruk i ulike aldersgrupper. De skal også vurdere om det er mulig å identifisere personer med høy risiko for alvorlige bivirkninger, og om det er mulig å fange opp alvorlige bivirkninger så tidlig at det er mulig å behandle, sier Høie.

De skal dessuten se på konsekvensene av en eventuell langvarig utsettelse av gjenåpningen.

Flere nyheter: