reklame for Sheiken Bowling
Menu
Det er regjeringen som avgjør prioriteringen av koronavaksiner. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Ekspertutvalg: Risikoutsatte og helsepersonell bør få koronavaksine først

Risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner bør stå først i køen for koronavaksine, anbefaler et ekspertutvalg.

Av NTB | 17.11.2020 18:23:20

Sosiale forhold: Utvalget, som er oppnevnt av Folkehelseinstituttet (FHI), mener imidlertid prioriteringene må avhenge av hvordan pandemien ser ut når vaksinen kommer.

Det går fram av en pressemelding tirsdag kveld.

Om scenarioet derimot handler om utbredt smitte der man ikke har kontroll, bør helsearbeidere vaksineres først, anbefaler utvalget. Deretter kommer risikoutsatte og folk i kritiske samfunnsfunksjoner.

Anbefalingene baserer seg både på et sett med verdier, som likeverd og velferd, og fem rangerte mål, der redusert risiko for død og alvorlig sykdom er de to første.

Utvalget tar også til orde for en geografisk prioritering siden smittepresset har vært større i noen regioner enn i andre.

– Områder med høyt smittepress er mer utsatt for en overbelastet helsetjeneste, smitteverntiltakene er strengest og mest tyngende i slike områder, og en vaksine vil gjøre størst nytte for seg der smitten er størst, heter det i rapporten.

Til NRK sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund at hun i hovedsak er enig i prioriteringen. Samtidig peker hun på at helsepersonell blir prioritert under de vanlige influensavaksinasjonene – for å hindre videre smitte inn i helsetjenesten.

– Sånn sett er dette en nedprioritering, sier Larsen.

Ekspertutvalget opererer med fire ulike scenarioer. Det første tegner opp en situasjon der myndighetene i store trekk har kontroll med smittespredningen. Da bør risikoutsatte, gamle og syke stå aller først i køen. Det samme gjelder dersom det er smitteutbrudd i klynger, og når man bare har delvis kontroll.

– Det viktigste slik jeg ser det, er at det er likeverd og likebehandling, ikke sosial status, som skal telle. Og det er risiko for død og alvorlig sykdom som bør være ledende prinsipp, sier utvalgsmedlem Reidun Førde til NRK.

Det er regjeringen som tar den endelige beslutningen om prioritering av vaksinedosene. Dette skal være klart innen 1. desember.

Flere nyheter: