reklame for Sheiken Bowling
Menu
Et bilde som viser gass som slippes ut fra Nord Stream 2-rørledningen 28. september. Foto: AP / NTB

Ekspert tror funn kan peke på hvem som står bak Nord Stream-sabotasje

Sverige bekrefter sabotasje på Nord Stream-ledningen etter funn av rester av eksplosiver på flere gjenstander. En ekspert tror funnene kan peke på den skyldige.

Av NTB | 18.11.2022 12:41:07

Økonomi og næringsliv: Svensk påtalemyndighet konkluderte fredag med at hendelsen var grov sabotasje, i tråd med det som tidligere er anslått fra en rekke hold.

– Gjennom de åstedsundersøkelse som er gjort på stedet i Østersjøen, ble det gjort omfattende beslag, og området har blitt grundig dokumentert, sier aktor Mats Ljungqvist, som leder etterforskningen, i en pressemelding.

Han forteller at analysene har vist rester av sprengstoff på flere av de fremmede gjenstandene som er hentet opp fra havbunnen.

– Det avanserte analysearbeidet fortsetter for å kunne trekke enda sikrere konklusjoner om hendelsen, sier Ljungqvist.

– Det var ikke selvsagt at man kunne gjøre funn av denne typen. Det er ikke kjent hvordan havbunnen ble påvirket av både detonasjonen og gassen som føk ut av ledningene, sier han.

Delene man har funnet kan ha vært en del av en eksplosiv ladning som var plassert på rørledningen, anslår Liwång, som mener at materialet kan indikere hvor det kommer fra.

– Men vi vet ikke hvor tydelig og konkret det er. Det kan også være helt ordinære materialer som er funnet og som ikke peker i en bestemt retning, sier han.

Russiske myndigheter har anklaget vestlige land for å etterforske Nord Stream-eksplosjonene på en måte som gjør at Russland får skylden. Rørledningene går mellom Russland og Tyskland.

Hendelsene førte til en spent sikkerhetssituasjon i nordiske farvann, og i Norge ble beredskapen hevet rundt olje- og gassinstallasjoner i kjølvannet av dette.

Bilder fra åstedet i forrige måned viste store ødeleggelser på rørledningen. Det ble påpekt fra de som undersøkte skadene, at det må ha vært ekstreme krefter i sving for å bøye det tykke metallet.

Russland vil vente på en endelig avklaring i etterforskningen av Nord Stream-eksplosjonene før de bestemmer seg hvorvidt de vil reparere rørledningene, sa pressetalsperson for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, fredag, ifølge Reuters.

Aktor Ljungqvist sier at etterforskningen er svært kompleks og omfattende. Den gjennomføres i samarbeid med svenske myndigheter og flere andre land.

– Det er viktig at vi kan arbeide i fred og ro i den videre etterforskningen og de ulike samarbeidene, sier Ljungqvist.

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer vil ikke kommentere bekreftelsen om grov sabotasje.

– De har i dag publisert en pressemelding om de funnene som er gjort. Den løpende etterforskningen fortsetter videre, og jeg er nødt til å henvise alle spørsmål til de involverte partene, sier Strömmer.

Beslagene og de funnene som er gjort, kan peke i riktig retning av å finne ut hvem det er som sto bak sabotasjen, mener professor Hans Liwång ved Försvarshögskolan.

Fire gasslekkasjer på Nord Stream-ledningene ble avdekket 26. september nær Bornholm i Østersjøen, i delvis dansk og delvis svensk farvann. Det ble tidlig anslått at det ikke var snakk om noe uhell, og mange pekte raskt på at det var snakk om sabotasje.

På grunn av utviklingen etter den russiske invasjonen av Ukraina var det ikke frakt av gass gjennom noen av dem, men de var fylt med en stor mengde metan under trykk. Gasslekkasjen pågikk i flere dager før rørledningen var tømt helt for gass.

– Den videre etterforskningen vil vise hvorvidt noen kan bli mistenkt for forbrytelsen, heter det fra svensk påtalemyndighet.

Flere nyheter: