Menu
Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu var begge på russisk fjernsyn onsdag morgen i forbindelse med kunngjøringen av en delvis mobilisering. Arkivfoto: Kreml via AP / NTB

Ekspert: – Tegn på at Russland mangler soldater

Vladimir Putins delvise mobilisering viser tydelig at de russiske styrkene mangler soldater, men hvordan det vil slå ut på slagmarken, er høyst usikkert, mener ekspert.

Av NTB | 21.09.2022 11:21:11

Politikk: Avgjørelsen viser også at Putin fortsatt ønsker å ha noe å gå på, ifølge Gudrun Persson, som er forsker ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm.

Den russiske presidenten ønsker fortsatt å ha muligheten til å kalle det som skjer i Ukraina, for en «militær spesialoperasjon», ikke en krig.

– En full mobilisering innebærer krig. På et slags nivå er det rasjonelt. Han vil ikke brenne alt krutt på en gang og begynner derfor med det delvise, sier Persson.

Kunngjøringen kom dagen etter at russisk-lojale separatister og russisk-innsatte myndigheter i okkuperte ukrainske områder varslet folkeavstemninger om hvorvidt områdene skal innlemmes i Russland.

– Da flyttes den russiske grensen ut fra Kremls perspektiv inn i Ukraina, og da blir det en direkte konfrontasjon, påpeker Persson.

– Den ukrainske framgangen på bakken har ført fram til disse skinnavstemningene og at Putin erklærer delvis mobilisering. Hvordan dette slutter, er det umulig å si, for dette har med krigens dynamikk å gjøre, og det er enorm usikkerhet.

Hun tror ikke Putins stilling i Russland er svekket som følge av russiske tilbakeslag på slagmarken.

– I dagens situasjon, ut fra hva vi vet i dag den 21. september, anser jeg at Putin ikke er truet. Det finnes ingen annen, sier hun.

– Jeg tror at opinionen enn så lenge kan klare dette, men det er selvfølgelig ikke populært. I forlengelsen, og det er den russiske ledelsen meget bevisst på, så fins det en risiko for at mengden kister med lik som kommer hjem, blir enda større enn før. Men det man kan si om Putin og landets ledelse, er at den er villig til å ta risiko. Det har dette året vist veldig tydelig, sier hun.

Retorikken som Putin brukte i den TV-sendte talen onsdag morgen, var ifølge forskeren lik den han har brukt før. Han gjentok at de ukrainske myndighetene har skyld i konflikten, at det pågår et folkemord, og at Vesten forsøker å svekke og ødelegge Russland.

På spørsmål om det nå er større fare for at Russland tar i bruk atomvåpen, svarer hun at dette er en risiko som alltid har vært der.

Når det gjelder hvordan en mobilisering av 300.000 reservister vil påvirke den russiske opinionen, tror hun det er viktigere å se hva som skjer på slagmarken.