Menu
Saken har vært hele veien i rettssystemet, helt til Høyesterett. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Ekskludert Jehovas vitner-medlem nådde ikke fram i Høyesterett

En kvinne som ble ekskludert fra Jehovas vitner, nådde ikke fram i Høyesterett. Dermed kom retten til motsatt konklusjon av lagmannsretten.

Av NTB | 04.05.2022 12:00:55

Religion og livssyn: Saken dreier seg om ekskluderingen av Gry Helen Nygård fra Jehovas vitner i 2018 på grunn av påstått seksuell umoral. Nygård har selv sagt at hun ble utsatt for overgrep.

Høyesterett skriver i et sammendrag av avgjørelsen at det følger av religionsfriheten at et vedtak truffet av et trossamfunn med en religiøs begrunnelse, ikke kan settes til side av domstolene utelukkende på det grunnlag at det er sterkt urimelig.

Jehovas vitner krevde at saken ble avvist, men Høyesterett kom fram til at eksklusjonsvedtaket ikke var fullstendig unndratt domstolsprøving.

Høyesterett skriver at det ble lagt vekt på at vedtaket hadde meget store personlige konsekvenser for Nygård. Det fastslås at Jehovas vitner følger en praksis som går ut på at medlemmer i menigheten, også den nærmeste familien, skal unngå å ha kontakt med den som er ekskludert.

Jehovas vitner anket dommen og vant altså fram i Høyesterett.

Nygård har tilhørt Jehovas vitner siden hun var 16 år gammel. Fra det øyeblikket utstøtelsen var et faktum, opphørte all kontakt med venner, hennes egne barn og øvrig familie i trossamfunnet.

Nygård fortalte sin historie i Brennpunkt-serien «Guds utvalgte» på NRK i 2021.

– Dommen er historisk fordi Høyesterett for første gang har behandlet en religiøs sak i realiteten og ikke avvist den. Det er en viktig seier, sier Danielsen i en epost til NTB.

Likevel mener Danielsen at Høyesterett trådt for mye på gummisåler.

– Prøvingen er ikke særlig intensiv. Det bygges på hva Jehovas vitner selv har funnet fram til, basert på religiøse vurderinger. På dette punkt er vi meget kritiske og synes vurderingen smaker av at Høyesterett tillater innført religiøse særdomstoler i Norge. Sharia-lignende domstoler skal vi ikke ha. Sannheten skal være sannhet. En religiøs definisjon av sannhet må ikke kunne aksepteres, sier advokaten, som nå vil vurdere om saken skal bringes inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Vår øverste domstol har ikke villet ta direkte stilling til muligheten for konflikt med andre menneskerettigheter. I dommen beskyttes bare religionsfriheten sterkt. Vi vil derfor vurdere å bringe saken inn for Menneskerettighetsdomstolen som beskytter privatliv, integritet og personvern. Konflikten med andre menneskerettigheter står igjen å prøve.

– Domstolsprøvingen må begrenses til å gjelde om grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling var oppfylt, og om vedtaket var bygd på et vesentlig uriktig faktum. Høyesterett kom etter en konkret gjennomgang til at eksklusjonsvedtaket ikke kunne settes til side på noen av disse grunnlagene, skriver landets øverste domstol.

Kvinnen tapte saken i Follo tingrett, men vant fram i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten konkluderte med at domsutvalgets beslutning om eksklusjon for «porneia» – seksuell umoral – var ugyldig.

Advokat Per Danielsen, som hadde saken i Høyesterett, kaller dommen «historisk».

Flere nyheter: