reklame
Menu
Eirik Jensen under fengslingsmøtet i Oslo tingrett 16. juli. I bakgrunnen står samboeren Ragna Lise Vikre. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Eirik Jensen må fortsatt sitte i varetekt, slår lagmannsretten fast

Ekspolitimann Eirik Jensen nådde ikke fram med anken og må sitte også de neste åtte ukene i varetekt, ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.

Av NTB | 24.07.2020 10:02:52

Kriminalitet og rettsvesen: Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Han anket på stedet, men ble varetektsfengslet i påvente av behandling i Høyesterett. Fengslingsanken som Borgarting har behandlet, gjelder Oslo tingretts avgjørelse 16. juli om at han kan holdes ytterligere åtte uker i varetekt.

Onsdag slo imidlertid lagmannsretten fast at Jensen og Elden ikke får gehør for dette.

Lagmannsretten mener imidlertid at det ikke er noe ved behandlingen av saken som fører til at alle dommerne i Borgarting er inhabile.

Da Eirik Jensen ble dømt til lovens strengeste straff i lagmannsretten, ble medtiltalte Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Cappelen har også anket dommen til Høyesterett.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christin Elden, har argumentert for at så mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med saken, at det er vanskelig for Jensen å forvente en nøytral behandling. Han har krevd at saken behandles av en annen domstol.

– Det er riktig, som påpekt i støtteskrivet, at et relativt stort antall dommere ved lagmannsretten har vært involvert i ulike faser av behandlingen av sakskomplekset. Slik vil det ofte være i større saker som pågår over tid, skriver retten i kjennelsen.

Flere nyheter: