reklame for smiaa
Menu
Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre foran pressen da Borgarting lagmannsrett kom med sin kjennelse i fjor vinter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Eirik Jensen: – Jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder

Fredag faller dommen mot den korrupsjonstiltalte ekspolitimannen Eirik Jensen. – Jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder, sier Jensen.

Av NTB | 19.06.2020 07:49:17

Kriminalitet og rettsvesen: Seks år etter at Eirik Jensen-saken slo ned som en bombe i politiet, kan det nå bli satt endelig punktum i korrupsjons- og narkotikasaken.

Klokken 8.30 fredag morgen settes retten i Borgarting lagmannsrett, og noen minutter senere får Eirik Jensen sin dom. Lagdommerne Halvard Leirvik og Mette D. Trovik kommer til å opplyse om domsslutningen først. Deretter skal de lese opp hele den omfattende dommen i sal 250 i Oslo tinghus.

– Jeg har det ikke noe spesielt bra, og jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder, sier Jensen til TV 2 fredag morgen.

Minst fem av de sju dommerne som har hørt bevisene mot Jensen, må være overbevist om skyld for at han skal kunne dømmes. Trolig har de ingen middelvei, enten blir 62-åringen funnet skyldig etter både korrupsjons- og narkotikapostene i tiltalen, eller så faller retten ned på full frifinnelse for disse tiltalepunktene.

– Det er ikke ført bevis for at Jensen har medvirket til noen som helst innføring av hasj, og han kan derfor ikke dømmes, sa tiltaltes forsvarer John Christian Elden i forkant av sin prosedyre. Den konkluderte han med å be om at Jensen frifinnes.

Juryen i den påfølgende ankebehandlingen frikjente ham på sin side for hasjsmuglingen og mente han bare var skyldig i korrupsjon. Kjennelsen ble satt til side bare en times tid senere. Saken ble derfor tatt opp til ny behandling – i meddomsrett med to fagdommere og fem lekfolk.

Denne tredje, og til nå siste, pågikk fra november i fjor til mars i år.

Under prosedyren i lagmannsretten fremholdt aktoratet at den tidligere polititoppen har gitt skiftende forklaringer og motstridende opplysninger i avhør. Resultatet er at han sitter igjen med svært liten troverdighet når det gjelder kontakten han gjennom en årrekke hadde med Cappelen, ifølge aktor Guro Glærum Kleppe.

– Jeg har ganske tynnslitt tillit til systemet, men vi får se. Jeg mener at jeg har trykket på en del sentrale ting så får vi se om dommerne er enig med det, sier han til TV 2.

Elden og Jensen varslet begge før tredje runde at de hadde bygget opp et mer offensivt forsvar, og Jensen mener at han fikk forklart seg bedre denne gangen.

– Det er kanskje mange som er uenig i det, men hadde man fulgt med hver enkelt sekvens så har det kommet fram mye urovekkende dersom det ender med en dom. Så da må man finne en måte å det fram i lyset på ved en eventuell senere anledning, sier Jensen.

Den tidligere høyt respekterte og betrodde polititoppen risikerer lovens strengeste straff – 21 års fengsel – hvis han blir funnet skyldig i korrupsjon og medvirkning til smugling av narkotika.

I 2017 avsa Oslo tingrett dom på 21 års fengsel. Retten fant det bevist at Jensen gjennom en årrekke samarbeidet med den såkalte hasjbaronen Gjermund Cappelen om innførsel av nesten 14 tonn hasj til Norge, og fant ham derfor også skyldig i korrupsjon.

Etter seks år kan altså saken nå omsider få sitt endelige punktum. Jensen selv sier at han underveis i prosessen har mistet mye tillit til rettssystemet, men påpeker at han likevel har håp.

(©NTB)

Flere nyheter: