Menu
Eirik Jensen under fengslingsmøtet i Oslo tingrett 16. juli. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Eirik Jensen får ikke behandlet fengslingsanken av annen domstol

Den tidligere politimannen Eirik Jensen krevde at Borgarting lagmannsrett ikke skulle behandle anken over varetektsfengsling, men retten avslo dette.

Av NTB | 22.07.2020 15:18:24

Kriminalitet og rettsvesen: Det kommer fram i en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett onsdag.

– Jensen mener det er besynderlig at Borgarting insisterer på å holde på denne saken selv, men vi kan bare notere det og vente på avgjørelsen i selve fengslingsspørsmålet, sier Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

– Det er riktig, som påpekt i støtteskrivet, at et relativt stort antall dommere ved lagmannsretten har vært involvert i ulike faser av behandlingen av sakskomplekset. Slik vil det ofte være i større saker som pågår over tid, skriver retten kjennelsen.

Lagmannsretten mener imidlertid at det ikke er noe ved behandlingen av saken som fører til at alle dommerne i Borgarting er inhabile.

Jensen ble varetektsfengslet i påvente av behandlingen i Høyesterett. Den omtalte fengslingsanken gjelder Oslo tingretts avgjørelse 16. juli om at han kan holdes ytterligere åtte uker i varetekt. Borgarting skal dermed behandle denne anken, men har først behandlet habilitetsspørsmålet. Det er ikke kjent når kjennelsen om varetektsfengslingen er klar.

Videre heter det at innsigelsen om inhabilitet hos alle dommere ikke tas til følge.

– Det er derfor ikke grunn for å sende søknad til Høyesteretts ankeutvalg om overføring av fengslingssaken til en annen domstol etter domstolloven paragraf 119, skriver retten.

Han har argumentert for at så mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med saken at det er vanskelig for Jensen å forvente en nøytral behandling.

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han anket på stedet.

Lagmannsretten viser i kjennelsen blant annet til flere avgjørelser i Høyesterett som slår fast at inhabilitet hos en eller flere dommere i en domstol ikke generelt vil føre til at de øvrige dommerne blir inhabile.

Flere nyheter: