Menu
Forsyningsfartøyet Viking Energy. (Foto: Eidesvik Offshore)

Eidesvik med ny Equinor-kontrakt

Equinor har tildelt seks kontrakter til fem rederier i dag. Den anslått samlet verdi er på over 2.5 milliarder kroner, inkludert opsjoner.

Av Egil M Solberg | 14.10.2022 12:09:47

Næringsliv: Equinor tildeler kontrakter for forsyningsfartøy

De seks forsyningsfartøyene vil bli drevet av Simon Møkster Shipping AS, Island Offshore Management AS, Eidesvik AS, Remøy Shipping AS og P/F Skansi Offshore.

Kontraktene trer i kraft innen utgangen av 2022, og har en kontraktsperiode på tre år pluss tre ettårige opsjoner.

Fartøyene skal bidra i Equinors virksomhet på norsk sokkel.

– Vi er fornøyde med å sikre kontrakter med leverandører som har en sterk sikkerhetskultur og den nødvendige kompetansen for å opprettholde sikre og effektive operasjoner for Equinor. Langsiktige forpliktelser er av gjensidig nytte for Equinor og våre leverandører. De gir forutsigbarhet, og danner grunnlaget for nyskapende løsninger som vil styrke alle sider av vårt samarbeid, deriblant å redusere utslipp fra vår virksomhet, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Det er fartøyene Viking Avant og Eidesvik MPSV AS fra Eidesvik AS som skal disponeres i avtalen.

Det overordnede målet er å redusere CO2-utslippene med inntil 90 prosent ved bruk av ammoniakk. Alle seks fartøyene har fått, eller vil få, installert batteri for hybrid batteridrift.

Avtalene inneholder krav til fartøyene om å ansette en kadett eller lettmatros for hvert skift, som et bidrag i rekrutteringen til den maritime industrien.

– Vi er avhengige av forsyningsfartøy som dette for å støtte våre over 40 felt i drift på norsk sokkel, og vi ser fram til å samarbeide med rederiene og mannskapene i mange år framover. Jeg er spesielt fornøyd med at vi i fellesskap kan undersøke muligheter for ytterligere CO2-reduksjoner, sier Ørjan Kvelvane, direktør for felles driftsstøtte.

Flere nyheter: