Menu
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Egen strømpakke for jordbruket

Regjeringen vil kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket.

Av Egil M Solberg | 17.01.2022 18:22:03

Strømstøtte: Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 pst. for desember, og til 80 pst. for januar til og med mars.

For husholdninger er det et tak på 5 000 kWt/mnd, mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWt/mnd.

Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Ordningen skal ikke være søknadsbasert. Utforming ut over dette arbeides det nå med å få på plass.

Regjeringen opplyser at forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus vil bli lagt fram for Stortinget i en proposisjon, så raskt som mulig.Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Flere nyheter: