reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Sjefen for E-tjenesten Morten Haga Lunde. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

E-tjenesten: Russland og Kina utgjør fortsatt de viktigste sikkerhetstruslene mot Norge

De viktigste sikkerhetstruslene mot Norge kommer fra Russland og Kina, fremgår det i E-tjenestens trusselvurdering som ble lagt fram mandag.

Av NTB | 10.02.2020 11:16:19

Politikk: – Russisk og kinesisk etterretningstjeneste griper inn i alle samfunnssektorer i disse landene. Begge land beveger seg i en mer autoritær retning, sier Morten Haga Lunde, sjef for E-tjenesten.

Det er tiende gang at Etterretningstjenesten legger fram sin ugraderte vurdering av aktuelle sikkerhetstrusler mot Norge.

De siste års reformer innen det russiske forsvaret har ført til at landet i dag har en militærmakt som er mer fleksibel og mer anvendelig – noe som kommer tydelig til uttrykk i våre nærområder, påpekte Lunde.

Han viste til hvordan Russland har styrket basestrukturen på Kolahalvøya og den nordre delen av Barentshavet. I tillegg trakk han fram fjorårets øvelse Ocean Shield, som var den største maritime øvelsen i vestlig retning på 30 år.

– Vi er vitne til en militærmakt som evner å operere i hele spekteret, sa Lunde, som understreket at endringen i Russland ikke er noen overgangsfase.

– Kina satser på en digital silkevei, sa Lunde.

De enorme datamengdene som samles inn, styrker landets militære ambisjoner og kapasitet. Det gjør det også utfordrende å skille den teknologiske utviklingen og trusselbildet, hvor også militære kapasiteter inngår. Den digitale utviklingen kan vanskelig overdrives, understreket E-tjeneste-sjefen.

Styrkingen av Kinas militære evne er fortsatt å anse som en regional utvikling, men mange av systemene vil også ha global rekkevidde. Det er også verdt å merke seg en økende kinesisk interesse for Arktis, noe som vil prege situasjonen i våre nærområder i tiden som kommer, redegjorde Lunde.

Selv om IS har tapt kalifatet i Syria og Irak, var dette en utvikling de har vært forberedt på i mange år. Lunde påpekte at det trolig er aktive medlemmer og organisasjoner i en rekke land, og at svekkelsen av IS etter alt å dømme er midlertidig.

Som en oppsummering, tegnet etterretningssjefen et bilde av trusselsituasjonen som mer sammensatt, mangfoldig og omskiftelig enn man har vært vitne til på mange år.

– Spørsmålet er om Norge evner å planlegge helhetlig for å beskytte seg mot disse truslene. Det er en diskusjon som må tas, sa Lunde, og viste til en diskusjon som ser hen til terror, klassisk militærtrussel og digital etterretning balansert opp mot behov for personvern.

– Hva betyr dette for oss? Det er et godt spørsmål på både ledermøter og på lunsjrommet i store og betydelige virksomheter, sa forsvarsministeren.

Etterretningstjenestens rapport «Fokus» er én av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig. De øvrige tre gis ut av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Lunde la også vekt på at Kina har ambisjoner om å bli militært på høyde med USA innen 2050, og at landet også ønsker å bli en «supermakt» i det digitale domenet.

I Midtøsten er den største trusselen på kort sikt en eventuell opptrapping i konflikten mellom USA og Iran.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener ikke bare regjeringen og Forsvaret, men også resten av samfunnet, må ta stilling til en mer kompleks trusselsituasjon. Særlig den vedvarende spenningen mellom Russland og Vesten. Han oppfordret både offentlig og privat sektor til å følge tematikken.

Flere nyheter: