Menu
Illustrasjonsbilde: Aktivegamere

E-sport som valgfag i Haugesund

Elever ved Vormedal ungdomsskole tilbys dette skoleåret e-sport som valgfag. Nå vil Haugesund Venstre ha det samme tilbudet i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 05.10.2022 15:20:01

Utdanning: Bjørn Gunnar Husby fra Haugesund Venstre ønske at ungdomsskoler i Haugesund på sikt også skal kunne tilby e-sport som valgfag til byens ungdommer.

Husby har vært i kontakt med skoleadministrasjonen i Haugesund og fått opplyst at ingen av ungdomsskolene i Haugesund har dette tilbudet.

– Dataspilling er en stor del av dagens ungdomskultur, og det er viktig å ta ungdommenes interesser på alvor uansett om det handler om musikk, speiding, teater, idrett eller gaming.

– Valgfag ble i 2012 innført for å gjøre ungdomsskolen mer motiverende, praktisk og variert. Når så mange ungdommer driver med dataspilling vil tilbud om e-sport bidra at flere elever opplever mestring, motivasjon og anerkjennelse, sier Husby

Dataspill er en kulturform som dyrker kreativitet, nysgjerrighet og samarbeid, i tillegg kan dataspill tilby et sosialt fellesskap til barn og unge som sliter med å finne det andre steder.

Venstrepolitikeren mener at dataspillkompetanse vil bli viktigere i fremtidens samfunn og næringsliv.

– Skal man bli god i e-sport må man også legge vekt på fysisk aktivitet og kosthold. Et budskap den norske verdensmester i Fortnite, Emil Bergquist Pedersen (nyhrox), gjentatte ganger har formidlet.

– Da er det bra at elevene i tillegg til økt dataspillkompetanse, også vil også vil få mer fysisk aktivitet og mer kunnskap om mat og helse gjennom e-sport som valgfag, sier Husby

Husby mener at e-sport og datakultur lenge har stått uten anerkjennelse fra samfunnet ellers.

– Ved å tilby e-sport gjennom valgfaget Fysisk aktivitet og helse i ungdomsskolene kan vi øke anerkjennelsen og motivasjon, sier han.

Husby vil derfor ta opp dette i neste møte i utvalg for oppvekst 26.oktober, med ønske om et slikt tilbud i ungdomsskolene i Haugesund.

Flere nyheter: