Menu
Hvalrossen Freya ble avlivet søndag. Dyrevernorganisasjonen Noah mener det kan ha vært lovstridig. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Mener avlivingen av Freya var lovstridig

Dyrevernorganisasjonen Noah mener skytingen av Freya kan være lovstridig og har bedt Fiskeridirektoratet opplyse om vurderingene som ble gjort.

Av NTB | 17.08.2022 14:50:39

Kuriosa og kjendiser: Skytingen av Freya fremstår som lovstridig, og vurderingene fra direktoratet fremstår sterkt mangelfulle, mener Noah.

– Noah stiller nå spørsmål om lovligheten av skytingen av Freya. Norge er bundet av Bernkonvensjonen og kan ikke ta livet av truede dyr uten hjemmel, sier veterinær Siri Martinsen i organisasjonen.

Noah fikk tilsendt et notat fra Fiskeridirektoratet skrevet etter avlivingen, der direktoratet viser til dyrevelferdsloven paragraf 12, naturmangfoldloven og forskrift om regulering av sel på norskekysten. Ingen av disse lovverkene er relevante for avlivingen, mener Martinsen.

Flere har tatt til orde for å stramme inn naturmangfoldloven slik at fredede dyrearter får sterkere beskyttelse. Det støtter Noah, men per nå virker det som om Freya hadde rettslig vern, men at Fiskeridirektoratet har brutt med dette, mener de.

– Det er på det rene at Freya ikke var noen akutt fare for noen der hun tydeligvis lå og sov søndag morgen, og at hennes helsetilstand heller ikke hadde tatt noen akutt ny vending. Dermed utelukkes mulighetene i Bernkonvensjonen for nød-avliving, og Noah kan ikke se at direktoratets handling hadde noen hjemmel, sier Martinsen.

Fiskeridirektoratet opplyser til NTB at de ikke har noen kommentarer til saken.

(©NTB)

Flere nyheter: