reklame for Sheiken Bowling
Menu
Lagmannsretten har gitt staten medhold i sin anke i ulvesaken. Dermed kan ulvefellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås starte. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Dyrevernorganisasjoner sjokkert etter at staten fikk medhold i ulvesaken

Dyrevernsorganisasjonene som tok ulvesaken til retten, er sjokkert etter at staten fredag fikk medhold i lagmannsretten.

Av NTB | 11.02.2022 17:06:13

Natur og miljø: Kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett fredag sørger for at ulvefellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kan starte – godt på overtid.

Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar, men ble utsatt da de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

De mente at regjeringens vedtak om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt i de fire revirene var ugyldig. 30. januar fikk de medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett. Der fikk staten medhold.

På grunn av lagmannsrettens kjennelse vil organisasjonene trolig ikke få anledning til å føre saken videre før ulvene er skutt.

«Hele poenget med en midlertidig forføyning var å sikre at ikke dyrene ble skutt før en full rettslig prøving – men nå vil dyrene dø, uten at man har fått anledning til å legge fram argumentasjon om for eksempel andre mulige løsninger til konfliktdemping», skriver de tre organisasjonene i en pressemelding.

– Dette er et tap ikke bare for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettssikkerhet, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Foreningen Våre Rovdyr sier de kommer til å fortsette kampen for en etisk forsvarlig og økologisk langsiktig forvaltning av ulven i Norge.

– Norge er det landet i Europa som er desidert dårligst til å ta vare på ulv. Nå som vi har en annen sak i rettssystemet som venter på en grundig gjennomgang, er det svært overraskende at lagmannsretten ikke gir rom for en reell vurdering i denne saken, sier foreningens leder Alette Sandvik.

MDG-nestleder Arild Hermstad gir også klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) det glatte lag etter at han valgte å anke saken.

– Barth Eide sin prioritering her er et knefall for Senterpartiet sin utryddelseslinje mot ulv. Hvis disse 25 ulvene tas ut, ligger vi under bestandsmålet, og det vil være et brudd på våre internasjonale forpliktelser, og i mitt syn, norsk lov, sier Hermstad.

– Fortsetter det slik, vil ulv være noe våre etterkommere kun vil ha mulighet til å lese om i historiebøkene, sier Hermstad.

De tre dyrevernsorganisasjonene tok saken til retten fordi de mener vedtaket var ugyldig – og begjærte da en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakten fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken i Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen til sommeren.

Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten i juni, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken til sjuende og sist ender på Høyesteretts bord.

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven.

– Noah er sjokkert over kjennelsen, sier Noah-leder Siri Martinsen.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) reagerer kraftig på lagmannsrettens kjennelse. De mener dette ikke er en kunnskapsbasert avgjørelse, men tuftet på blind ideologisk motstand mot ulvens rett til å eksistere.

Saken bunner i Klima- og miljødepartementets vedtak før jul om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Oslo tingrett kom i juli til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, men dommen ble altså anket.

Flere nyheter: