Menu
Leder Mona Snørteland. FOTO: Konfliktrådet

Du kan igjen få løst konflikten din hos konfliktrådet

Konfliktrådet i Sør–Vest vil i likhet med landets øvrige konfliktråd, gjenoppta meklingsaktiviteten fra tirsdag 31. mars. Smittefaren gjør at meklingsmøtene vil foregå på telefon og video.

Av Egil M Solberg | 31.03.2020 12:22:40

Konfliktrådet: Nå skal også Konfliktrådet ta i bruk elektronisk kommunikasjon i sitt arbeide.

– Vi er glade for å komme i gang igjen i denne krevende tiden hvor konflikter lett kan oppstå, sier leder i Konfliktrådet Sør–Vest, Mona Snørteland.

Konfliktrådet tilrettelegger for møter slik at de som har en konflikt kan snakke sammen og kanskje finne en løsning begge kan godta. Tjenesten er gratis.

All meklingsaktivitet i landets konfliktråd ble stanset da Korona-restriksjonene ble innført.

Tiden har vært brukt til å sikre gode rutiner for parter og meklere som møtes over telefon eller video.

Konfliktrådsleder Mona Snørteland sier det var viktig å raskt kunne tilby
alternative meklingsmøter som kan fungere godt til tross for unntakstilstanden landet befinner seg i – og som vi ikke kjenner varigheten av.

Ikke alle typer saker vil egne seg. Her vil Konfliktrådet i Sør-Vest i samarbeid med partene avgjøre det. Det er også en forutsetning at partene i meklingen godtar at deres konflikt mekles via telefon eller video, sier Mona Snørteland og presiserer at alternativet er å vente til unntaksperioden er over og det igjen kan tilrettelegges for møter ansikt til ansikt.

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger for å begrense smittefare vil alle Konfliktrådets kontorer fortsatt holdes fysisk stengt, og de ansatte har hjemmekontor.

– Vi erfarer at mange har behov for å høre om det vanskelige de står i kan egne seg for konfliktrådet. Våre telefonlinjer er åpne; 53014379 og konfliktrådene tar imot saker som før både fra publikum via www.konfliktraadet.no eller post.sorvest@konfliktraadet.no og fra politiet, sier konfliktrådslederen.

Sakene vil bli meklet enten via telefon eller video – eller at saken forberedes slik at meklingsmøtet kan holdes raskt, etter at korona-tiltakene opphører.

Konfliktrådet i Sør–Vest har 9 ansatte og 63 meklere.

Flere nyheter: