powergym
Menu
multikopter

Du kan bryte loven med droner

Økt bruk av fjernstyrte luftfartøy, eller såkalte droner, betyr at vi i Norge nå får et regelverk for bruken. Det er foreløpig ikke snakk om fengselsstraffer for misbruk.

Av Egil M Solberg | 11.04.2015 09:56:26

Luftfartstilsynet ønsker nødvendige sikkerhetsbegrensninger for å unngå skader.

– Økt bruk av fjernstyrte luftfartøy eller såkalte droner, betyr at vi i Norge bør få på plass et regelverk som fremmer en videre utvikling av slike tilbud, samtidig som man ivaretar hensyn til sikkerhet for luftfarten og for personer på bakken.

Forskriften foreslår bestemmelser for privates bruk av droner, noe det i dag ikke finnes regelverk for.

– Hensyn som gjelder datasikkerhet og personvern må også reguleres.

– Norske regler og bestemmelser bør dessuten tilpasses best mulig til den teknologiske og reguleringsmessige utviklingen som skjer internasjonalt på dette området.

Dette sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.