reklame for Sheiken Bowling
Menu
Foto: Cornelius Poppe, NTB

Droner observert ved Kårstø

Like før helga og i helga kom det inn meldinger til politiet om droneobservasjoner ved prosessanlegget på Kårstø. Politiet etterforsker saken.

Av Egil M Solberg | 17.10.2022 15:40:24

Droneobservasjon: – Sakene er under etterforskning. Vi spiller på de ressursene vi har tilgjengelig, både internt og eksternt. Det er ingen som er mistenkt for forholdene, sier Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Stengt luftrom

Søndag kveld ble luftrommet over Stavanger og Haugesund stengt, etter at det ble gjort droneobservasjon fra flytårnet på Stavanger lufthavn, Sola.

– Luftrommet ble stengt som et sikkerhetstiltak. Politiet undersøker observasjonen videre, sier Revheim.

Helikopter

Politiet har, med bistand fra Heimevernet, hatt styrket beredskap ved gassprosessanlegget på Kårstø i en periode.

– Nå bidrar også politihelikopteret i dette arbeidet. Tilstedeværelsen av helikopter er et ledd i beredskapsarbeidet, sier Revheim.

Politiet har lenge vært tydelige på at vi samhandler med ulike aktører, både internt og eksternt, da vi har en skjerpet beredskap i forbindelse med den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj på hvilke tiltak vi gjør, men det er naturlig at vi spiller på de ressursene som er tilgjengelige – for å forebygge uønskede hendelser og skape trygghet. Det er ikke ensbetydende med at det er pågående trusler i vårt område, sier seksjonslederen.

Ønsker tips

Sør-Vest politidistrikt etterforsker fortsatt droneobservasjoner langs hele den norske sokkelen, samt observasjoner gjort over kritisk infrastruktur innenfor eget geografiske ansvarsområde. Politiet har, som kjent, fått inn en rekke meldinger om dette – både til havs og på land.

– Alle meldinger om droneobservasjoner på norsk sokkel eller i nærhet av kritisk
infrastruktur blir etterforsket av politiet. Sør-Vest politidistrikt har fått ansvaret for etterforskningen av samtlige observasjoner på norsk sokkel, i tillegg til observasjoner i vårt ansvarsområde på land.

– Etter ulike undersøkelser har vi konkludert med at flere av hendelsene ikke dreier seg om mistenkelig droneaktivitet, eller at meldingene ikke inneholder nok informasjon til å iverksette ytterligere undersøkelser.

– Det er viktig for oss å presisere at vi tar alle meldinger og tips om droneobservasjoner på alvor, og oppfordrer publikum til å melde fra dersom en er usikker på om hva som observeres. Ta gjerne bilder/film, dersom dette er mulig, sier Revheim.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi ytterligere detaljer om det pågående
etterforskningsarbeidet.

Flere nyheter: